стойност за 1 дял  |    ППФ  |    УПФ  |    ДПФ  |    ДПФПС  |    доходност  |    информация  | 


Информация за стойностите на 1 дял на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване

Стойност на един дял за
31.5.2023 г.
ПОД ДПФ ППФ УПФ ДПФПС
ПОК "ДОВЕРИЕ" АД 1,82461 лв 1,71714 лв 1,68949 лв 0,00000 лв
ПОК "СЪГЛАСИЕ" АД 2,31639 лв 2,05410 лв 1,98500 лв 0,00000 лв
ПОК "ДСК - РОДИНА" АД 1,87307 лв 1,61288 лв 1,64453 лв 1,49091 лв
ПОД "АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ" АД 1,63782 лв 1,54693 лв 1,53278 лв 0,00000 лв
„ПОК ОББ“ ЕАД 1,91940 лв 1,78886 лв 1,72683 лв 0,00000 лв
ПОАД "ЦКБ-СИЛА" АД 2,18256 лв 2,13726 лв 2,10474 лв 0,00000 лв
"ПОД - БЪДЕЩЕ" АД 1,11516 лв 1,53731 лв 1,55790 лв 0,00000 лв
ПОД "ТОПЛИНА" АД 1,44196 лв 1,41728 лв 1,43685 лв 0,00000 лв
"ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ" АД 1,70274 лв 1,61495 лв 1,59975 лв 0,00000 лв
ПОД "ДаллБогг: Живот и Здраве ЕАД" 0,89509 лв 0,99989 лв 0,97662 лв 0,00000 лв
ИНДЕКС(VOLIDEX, PROFIDEX, UNIDEX, VOLPSIDEX) 1,89030 лв 1,74051 лв 1,71650 лв 1,48838 лв
* Стойностите на един дял на фондовете на всички дружества се изчисляват от 1 юли 2004 г.
Стойностите на един дял на фондовете на ПОД „Топлина” АД се изчисляват от 21 март 2007 година.
Стойностите на един дял на Доброволен пенсионен фонд по професионални схеми на ПОК „ДСК – Родина” се изчисляват от 25 юни 2008 г.
Стойностите на един дял на Универсален пенсионен фонд на „Пенсионноосигурителен институт” АД се изчисляват от 4 декември 2008 г.
Стойностите на един дял на Доброволен пенсионен фонд на "Пенсионноосигурителен институт" АД се изчисляват от 16 януари 2009 г.
Стойностите на един дял на Професионален пенсионен фонд на "Пенсионноосигурителен институт" АД се изчисляват от 29 януари 2009 г.
Стойностите на един дял на Доброволен пенсионен фонд на ПОД "ДаллБогг: Живот и Здраве ЕАД" се изчисляват от 14 януари 2022 г.
Стойностите на един дял на Универсален пенсионен фонд на "ПОД ДаллБогг: Живот и Здраве" ЕАД се изчисляват от 31 януари 2022 г.
Стойностите на един дял на Професионален пенсионен фонд на "ПОД ДаллБогг: Живот и Здраве" ЕАД се изчисляват от 16 февруари 2022 г.
На посочените дати стойността на един дял е равна на 1(един) лев.


Изберете дата, за която желаете да визуализирате
стойността на един дял.
 юни 2023
п в с ч п с н
22 29 30 31 1 2

3

4

23 5 6 7 8 9

10

11

24 12 13 14 15 16

17

18

25 19 20 21 22 23

24

25

26 26 27 28 29 30

1

2

27 3 4 5 6 7

8

9

Разработено от: Виниз Софт ®