стойност за 1 дял  |    ППФ  |    УПФ  |    ДПФ  |    ДПФПС  |    доходност  |    информация  | 


Информация за стойностите на 1 дял на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване

Стойност на един дял за
27.5.2022 г.
ПОД ДПФ ППФ УПФ ДПФПС
ПОК "ДОВЕРИЕ" АД 1,84939 лв 1,74933 лв 1,71500 лв 0,00000 лв
ПОК "СЪГЛАСИЕ" АД 2,22476 лв 2,04509 лв 1,96003 лв 0,00000 лв
ПОК "ДСК - РОДИНА" АД 1,89387 лв 1,63414 лв 1,67354 лв 1,51159 лв
ПОД "АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ" АД 1,62694 лв 1,53530 лв 1,52718 лв 0,00000 лв
„ПОК ОББ“ ЕАД 1,92561 лв 1,80110 лв 1,74443 лв 0,00000 лв
ПОАД "ЦКБ-СИЛА" АД 2,05631 лв 2,06488 лв 2,09793 лв 0,00000 лв
"ПОД - БЪДЕЩЕ" АД 1,11382 лв 1,53159 лв 1,58259 лв 0,00000 лв
ПОД "ТОПЛИНА" АД 1,43155 лв 1,42224 лв 1,43737 лв 0,00000 лв
"ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ" АД 1,69411 лв 1,61685 лв 1,61551 лв 0,00000 лв
ПОД "ДаллБогг: Живот и Здраве ЕАД" 0,89040 лв 0,97738 лв 0,95751 лв 0,00000 лв
ИНДЕКС(VOLIDEX, PROFIDEX, UNIDEX, VOLPSIDEX) 1,87245 лв 1,74216 лв 1,72229 лв 1,50360 лв
* Стойностите на един дял на фондовете на всички дружества се изчисляват от 1 юли 2004 г.
Стойностите на един дял на фондовете на ПОД „Топлина” АД се изчисляват от 21 март 2007 година.
Стойностите на един дял на Доброволен пенсионен фонд по професионални схеми на ПОК „ДСК – Родина” се изчисляват от 25 юни 2008 г.
Стойностите на един дял на Универсален пенсионен фонд на „Пенсионноосигурителен институт” АД се изчисляват от 4 декември 2008 г.
Стойностите на един дял на Доброволен пенсионен фонд на "Пенсионноосигурителен институт" АД се изчисляват от 16 януари 2009 г.
Стойностите на един дял на Професионален пенсионен фонд на "Пенсионноосигурителен институт" АД се изчисляват от 29 януари 2009 г.
Стойностите на един дял на Доброволен пенсионен фонд на ПОД "ДаллБогг: Живот и Здраве ЕАД" се изчисляват от 14 януари 2022 г.
Стойностите на един дял на Универсален пенсионен фонд на "ПОД ДаллБогг: Живот и Здраве" ЕАД се изчисляват от 31 януари 2022 г.
Стойностите на един дял на Професионален пенсионен фонд на "ПОД ДаллБогг: Живот и Здраве" ЕАД се изчисляват от 16 февруари 2022 г.
На посочените дати стойността на един дял е равна на 1(един) лев.


Изберете дата, за която желаете да визуализирате
стойността на един дял.
 май 2022
п в с ч п с н
17

25

26 27 28 29

30

1

18

2

3 4 5

6

7

8

19 9 10 11 12 13

14

15

20 16 17 18 19 20

21

22

21 23

24

25 26 27

28

29

22 30 31 1 2 3

4

5

Разработено от: Виниз Софт ®