стойност за 1 дял  |    ППФ  |    УПФ  |    ДПФ  |    ДПФПС  |    доходност  |    информация  | 


Информация за стойностите на 1 дял на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване

Стойност на един дял за
2.8.2021 г.
ПОД ДПФ ППФ УПФ ДПФПС
ПОК "ДОВЕРИЕ" АД 1,98925 лв 1,88131 лв 1,84745 лв 0,00000 лв
ПОК "СЪГЛАСИЕ" АД 2,17437 лв 2,06610 лв 2,12846 лв 0,00000 лв
ПОК "ДСК - РОДИНА" АД 2,06680 лв 1,79833 лв 1,83995 лв 1,66647 лв
ПОД "АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ" АД 1,73067 лв 1,63386 лв 1,63217 лв 0,00000 лв
„ЕН ЕН ПОД” ЕАД 2,07170 лв 1,94595 лв 1,88597 лв 0,00000 лв
ПОАД "ЦКБ-СИЛА" АД 2,01698 лв 2,06298 лв 2,07802 лв 0,00000 лв
"ПОД - БЪДЕЩЕ" АД 1,16026 лв 1,55414 лв 1,64574 лв 0,00000 лв
ПОД "ТОПЛИНА" АД 1,48853 лв 1,49413 лв 1,52738 лв 0,00000 лв
"ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ" АД 1,70767 лв 1,64200 лв 1,65948 лв 0,00000 лв
ИНДЕКС(VOLIDEX, PROFIDEX, UNIDEX, VOLPSIDEX) 1,98102 лв 1,84409 лв 1,85164 лв 1,66673 лв
* Стойностите на един дял на фондовете на всички дружества се изчисляват от 1 юли 2004 г.
Стойностите на един дял на фондовете на ПОД „Топлина” АД се изчисляват от 21 март 2007 година.
Стойностите на един дял на Доброволен пенсионен фонд по професионални схеми на ПОК „ДСК – Родина” се изчисляват от 25 юни 2008 г.
Стойностите на един дял на Универсален пенсионен фонд на „Пенсионноосигурителен институт” АД се изчисляват от 4 декември 2008 г.
Стойностите на един дял на Доброволен пенсионен фонд на "Пенсионноосигурителен институт" АД се изчисляват от 16 януари 2009 г.
Стойностите на един дял на Професионален пенсионен фонд на "Пенсионноосигурителен институт" АД се изчисляват от 29 януари 2009 г.
На посочените дати стойността на един дял е равна на 1(един) лев.


Изберете дата, за която желаете да визуализирате
стойността на един дял.
 авг 2021
п в с ч п с н
30 26 27 28 29 30

31

1

31 2 3 4 5 6

7

8

32 9 10 11 12 13

14

15

33 16 17 18 19 20

21

22

34 23 24 25 26 27

28

29

35 30 31 1 2 3

4

5

Разработено от: Виниз Софт ®