стойност за 1 дял  |    ППФ  |    УПФ  |    ДПФ  |    ДПФПС  |    доходност  |    информация  | 


Информация за стойностите на 1 дял на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване

Стойност на един дял за
10.5.2021 г.
ПОД ДПФ ППФ УПФ ДПФПС
ПОК "ДОВЕРИЕ" АД 1,95970 лв 1,85865 лв 1,82807 лв 0,00000 лв
ПОК "СЪГЛАСИЕ" АД 2,13950 лв 2,04550 лв 2,10233 лв 0,00000 лв
ПОК "ДСК - РОДИНА" АД 2,02563 лв 1,76670 лв 1,81058 лв 1,63344 лв
ПОД "АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ" АД 1,71008 лв 1,61257 лв 1,61349 лв 0,00000 лв
„ЕН ЕН ПОД” ЕАД 2,02463 лв 1,90042 лв 1,84673 лв 0,00000 лв
ПОАД "ЦКБ-СИЛА" АД 1,98347 лв 2,03749 лв 2,05076 лв 0,00000 лв
"ПОД - БЪДЕЩЕ" АД 1,14400 лв 1,53388 лв 1,62503 лв 0,00000 лв
ИНДЕКС (VOLIDEX, PROFIDEX, UNIDEX) 1,92705 лв 1,72570 лв 1,78536 лв 0,00000 лв
ПОД "ТОПЛИНА" АД 1,48358 лв 1,47780 лв 1,51190 лв 0,00000 лв
"ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ" АД 1,67448 лв 1,61027 лв 1,62867 лв 0,00000 лв
* Стойностите на един дял на фондовете на всички дружества се изчисляват от 1 юли 2004 г.
Стойностите на един дял на фондовете на ПОД „Топлина” АД се изчисляват от 21 март 2007 година.
Стойностите на един дял на Доброволен пенсионен фонд по професионални схеми на ПОК „ДСК – Родина” се изчисляват от 25 юни 2008 г.
Стойностите на един дял на Универсален пенсионен фонд на „Пенсионноосигурителен институт” АД се изчисляват от 4 декември 2008 г.
Стойностите на един дял на Доброволен пенсионен фонд на "Пенсионноосигурителен институт" АД се изчисляват от 16 януари 2009 г.
Стойностите на един дял на Професионален пенсионен фонд на "Пенсионноосигурителен институт" АД се изчисляват от 29 януари 2009 г.
На посочените дати стойността на един дял е равна на 1(един) лев.


Изберете дата, за която желаете да визуализирате
стойността на един дял.
 май 2021
п в с ч п с н
17 26 27 28 29

30

1

2

18

3

4

5

6

7

8

9

19 10 11 12 13 14

15

16

20 17 18 19 20 21

22

23

21

24

25 26 27 28

29

30

22 31 1 2 3 4

5

6

Разработено от: Виниз Софт ®