стойност за 1 дял  |    ППФ  |    УПФ  |    ДПФ  |    ДПФПС  |    доходност  |    информация  | 


Информация за стойностите на 1 дял на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване

Стойност на един дял за
28.9.2020 г.
ПОД ДПФ ППФ УПФ ДПФПС
ПОК "ДОВЕРИЕ" АД 1,85883 лв 1,76034 лв 1,73993 лв 0,00000 лв
ПОК "СЪГЛАСИЕ" АД 2,01528 лв 1,95909 лв 2,02178 лв 0,00000 лв
ПОК "ДСК - РОДИНА" АД 1,91434 лв 1,67767 лв 1,72344 лв 1,54693 лв
ПОД "АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ" АД 1,59643 лв 1,50567 лв 1,51564 лв 0,00000 лв
„ЕН ЕН ПОД” ЕАД 1,87670 лв 1,76537 лв 1,72211 лв 0,00000 лв
ПОАД "ЦКБ-СИЛА" АД 1,91036 лв 1,99665 лв 1,97753 лв 0,00000 лв
"ПОД - БЪДЕЩЕ" АД 1,08229 лв 1,47605 лв 1,56088 лв 0,00000 лв
ИНДЕКС (VOLIDEX, PROFIDEX, UNIDEX) 1,81300 лв 1,63831 лв 1,69768 лв 0,00000 лв
ПОД "ТОПЛИНА" АД 1,41226 лв 1,43765 лв 1,47246 лв 0,00000 лв
"ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ" АД 1,57422 лв 1,53337 лв 1,55655 лв 0,00000 лв
* Стойностите на един дял на фондовете на всички дружества се изчисляват от 1 юли 2004 г.
Стойностите на един дял на фондовете на ПОД „Топлина” АД се изчисляват от 21 март 2007 година.
Стойностите на един дял на Доброволен пенсионен фонд по професионални схеми на ПОК „ДСК – Родина” се изчисляват от 25 юни 2008 г.
Стойностите на един дял на Универсален пенсионен фонд на „Пенсионноосигурителен институт” АД се изчисляват от 4 декември 2008 г.
Стойностите на един дял на Доброволен пенсионен фонд на "Пенсионноосигурителен институт" АД се изчисляват от 16 януари 2009 г.
Стойностите на един дял на Професионален пенсионен фонд на "Пенсионноосигурителен институт" АД се изчисляват от 29 януари 2009 г.
На посочените дати стойността на един дял е равна на 1(един) лев.


Изберете дата, за която желаете да визуализирате
стойността на един дял.
 сеп 2020
п в с ч п с н
36 31 1 2 3 4

5

6

37

7

8 9 10 11

12

13

38 14 15 16 17 18

19

20

39 21

22

23 24 25

26

27

40 28 29 30 1 2

3

4

41 5 6 7 8 9

10

11

Разработено от: Виниз Софт ®