стойност за 1 дял  |    ППФ  |    УПФ  |    ДПФ  |    ДПФПС  |    доходност  |    информация  | 


Информация за стойностите на 1 дял на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване

Стойност на един дял за
25.9.2023 г.
ПОД ДПФ ППФ УПФ ДПФПС
ПОК "ДОВЕРИЕ" АД 1,84321 лв 1,72965 лв 1,69972 лв 0,00000 лв
ПОК "СЪГЛАСИЕ" АД 2,34854 лв 2,08042 лв 2,01260 лв 0,00000 лв
ПОК "ДСК - РОДИНА" АД 1,87575 лв 1,61088 лв 1,64124 лв 1,49447 лв
ПОД "АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ" АД 1,64579 лв 1,55216 лв 1,53654 лв 0,00000 лв
„ПОК ОББ“ ЕАД 1,92782 лв 1,79228 лв 1,72674 лв 0,00000 лв
ПОАД "ЦКБ-СИЛА" АД 2,18624 лв 2,13966 лв 2,14257 лв 0,00000 лв
"ПОД - БЪДЕЩЕ" АД 1,09988 лв 1,48294 лв 1,54188 лв 0,00000 лв
ПОД "ТОПЛИНА" АД 1,47808 лв 1,43865 лв 1,45263 лв 0,00000 лв
"ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ" АД 1,72094 лв 1,63141 лв 1,61701 лв 0,00000 лв
ПОД "ДаллБогг: Живот и Здраве ЕАД" 0,90512 лв 1,01048 лв 0,98360 лв 0,00000 лв
ИНДЕКС(VOLIDEX, PROFIDEX, UNIDEX, VOLPSIDEX) 1,90117 лв 1,74864 лв 1,72708 лв 1,49447 лв


* Стойностите на един дял на фондовете на всички дружества се изчисляват от 1 юли 2004 г.
Стойностите на един дял на фондовете на ПОД „Топлина” АД се изчисляват от 21 март 2007 година.
Стойностите на един дял на Доброволен пенсионен фонд по професионални схеми на ПОК „ДСК – Родина” се изчисляват от 25 юни 2008 г.
Стойностите на един дял на Универсален пенсионен фонд на „Пенсионноосигурителен институт” АД се изчисляват от 4 декември 2008 г.
Стойностите на един дял на Доброволен пенсионен фонд на "Пенсионноосигурителен институт" АД се изчисляват от 16 януари 2009 г.
Стойностите на един дял на Професионален пенсионен фонд на "Пенсионноосигурителен институт" АД се изчисляват от 29 януари 2009 г.
Стойностите на един дял на Доброволен пенсионен фонд на ПОД "ДаллБогг: Живот и Здраве ЕАД" се изчисляват от 14 януари 2022 г.
Стойностите на един дял на Универсален пенсионен фонд на "ПОД ДаллБогг: Живот и Здраве" ЕАД се изчисляват от 31 януари 2022 г.
Стойностите на един дял на Професионален пенсионен фонд на "ПОД ДаллБогг: Живот и Здраве" ЕАД се изчисляват от 16 февруари 2022 г.
На посочените дати стойността на един дял е равна на 1 (един) лев.
За да можете да визуализирате коректно справката за стойност на един пенсионен дял, е необходимо да направите следните настройки на вашият браузър Edge.Тук.
Изберете дата, за която желаете да визуализирате
стойността на един дял.
 сеп 2023
п в с ч п с н
35 28 29 30 31 1

2

3

36 4 5

6

7 8

9

10

37 11 12 13 14 15

16

17

38 18 19 20 21

22

23

24

39 25 26 27 28 29

30

1

40 2 3 4 5 6

7

8

Разработено от: Виниз Софт ®