стойност за 1 дял  |    ППФ  |    УПФ  |    ДПФ  |    ДПФПС  |    доходност  |    информация  | 


Информация за стойностите на 1 дял на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване

Стойност на един дял за
26.1.2023 г.
ПОД ДПФ ППФ УПФ ДПФПС
ПОК "ДОВЕРИЕ" АД 1,80989 лв 1,70829 лв 1,67912 лв 0,00000 лв
ПОК "СЪГЛАСИЕ" АД 2,26795 лв 2,03776 лв 1,95447 лв 0,00000 лв
ПОК "ДСК - РОДИНА" АД 1,85339 лв 1,59959 лв 1,63263 лв 1,47519 лв
ПОД "АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ" АД 1,61214 лв 1,52248 лв 1,51201 лв 0,00000 лв
„ПОК ОББ“ ЕАД 1,89015 лв 1,75895 лв 1,70033 лв 0,00000 лв
ПОАД "ЦКБ-СИЛА" АД 2,09656 лв 2,08307 лв 2,06740 лв 0,00000 лв
"ПОД - БЪДЕЩЕ" АД 1,12331 лв 1,55931 лв 1,56553 лв 0,00000 лв
ПОД "ТОПЛИНА" АД 1,45390 лв 1,39222 лв 1,42998 лв 0,00000 лв
"ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ" АД 1,68301 лв 1,59102 лв 1,58237 лв 0,00000 лв
ПОД "ДаллБогг: Живот и Здраве ЕАД" 0,88189 лв 0,97002 лв 0,94880 лв 0,00000 лв
ИНДЕКС(VOLIDEX, PROFIDEX, UNIDEX, VOLPSIDEX) 1,85971 лв 1,72571 лв 1,70001 лв 1,47519 лв
* Стойностите на един дял на фондовете на всички дружества се изчисляват от 1 юли 2004 г.
Стойностите на един дял на фондовете на ПОД „Топлина” АД се изчисляват от 21 март 2007 година.
Стойностите на един дял на Доброволен пенсионен фонд по професионални схеми на ПОК „ДСК – Родина” се изчисляват от 25 юни 2008 г.
Стойностите на един дял на Универсален пенсионен фонд на „Пенсионноосигурителен институт” АД се изчисляват от 4 декември 2008 г.
Стойностите на един дял на Доброволен пенсионен фонд на "Пенсионноосигурителен институт" АД се изчисляват от 16 януари 2009 г.
Стойностите на един дял на Професионален пенсионен фонд на "Пенсионноосигурителен институт" АД се изчисляват от 29 януари 2009 г.
Стойностите на един дял на Доброволен пенсионен фонд на ПОД "ДаллБогг: Живот и Здраве ЕАД" се изчисляват от 14 януари 2022 г.
Стойностите на един дял на Универсален пенсионен фонд на "ПОД ДаллБогг: Живот и Здраве" ЕАД се изчисляват от 31 януари 2022 г.
Стойностите на един дял на Професионален пенсионен фонд на "ПОД ДаллБогг: Живот и Здраве" ЕАД се изчисляват от 16 февруари 2022 г.
На посочените дати стойността на един дял е равна на 1(един) лев.


Изберете дата, за която желаете да визуализирате
стойността на един дял.
 яну 2023
п в с ч п с н
52

26

27

28

29 30

31

1

1

2

3 4 5 6

7

8

2 9 10 11 12 13

14

15

3 16 17 18 19 20

21

22

4 23 24 25 26 27

28

29

5 30 31 1 2 3

4

5

Разработено от: Виниз Софт ®