стойност за 1 дял  |    ППФ  |    УПФ  |    ДПФ  |    ДПФПС  |    доходност  |    информация  | 


Информация за стойностите на 1 дял на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване

Стойност на един дял за
29.9.2022 г.
ПОД ДПФ ППФ УПФ ДПФПС
ПОК "ДОВЕРИЕ" АД 1,71916 лв 1,62568 лв 1,59605 лв 0,00000 лв
ПОК "СЪГЛАСИЕ" АД 2,24552 лв 2,02189 лв 1,88309 лв 0,00000 лв
ПОК "ДСК - РОДИНА" АД 1,76376 лв 1,51983 лв 1,55904 лв 1,39937 лв
ПОД "АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ" АД 1,54695 лв 1,45798 лв 1,44897 лв 0,00000 лв
„ПОК ОББ“ ЕАД 1,80757 лв 1,69211 лв 1,63550 лв 0,00000 лв
ПОАД "ЦКБ-СИЛА" АД 2,02026 лв 2,02699 лв 2,01223 лв 0,00000 лв
"ПОД - БЪДЕЩЕ" АД 1,10163 лв 1,50017 лв 1,53636 лв 0,00000 лв
ПОД "ТОПЛИНА" АД 1,40643 лв 1,38668 лв 1,38967 лв 0,00000 лв
"ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ" АД 1,65276 лв 1,57599 лв 1,56749 лв 0,00000 лв
ПОД "ДаллБогг: Живот и Здраве ЕАД" 0,84935 лв 0,95262 лв 0,90876 лв 0,00000 лв
ИНДЕКС(VOLIDEX, PROFIDEX, UNIDEX, VOLPSIDEX) 1,79074 лв 1,67115 лв 1,63341 лв 1,39937 лв
* Стойностите на един дял на фондовете на всички дружества се изчисляват от 1 юли 2004 г.
Стойностите на един дял на фондовете на ПОД „Топлина” АД се изчисляват от 21 март 2007 година.
Стойностите на един дял на Доброволен пенсионен фонд по професионални схеми на ПОК „ДСК – Родина” се изчисляват от 25 юни 2008 г.
Стойностите на един дял на Универсален пенсионен фонд на „Пенсионноосигурителен институт” АД се изчисляват от 4 декември 2008 г.
Стойностите на един дял на Доброволен пенсионен фонд на "Пенсионноосигурителен институт" АД се изчисляват от 16 януари 2009 г.
Стойностите на един дял на Професионален пенсионен фонд на "Пенсионноосигурителен институт" АД се изчисляват от 29 януари 2009 г.
Стойностите на един дял на Доброволен пенсионен фонд на ПОД "ДаллБогг: Живот и Здраве ЕАД" се изчисляват от 14 януари 2022 г.
Стойностите на един дял на Универсален пенсионен фонд на "ПОД ДаллБогг: Живот и Здраве" ЕАД се изчисляват от 31 януари 2022 г.
Стойностите на един дял на Професионален пенсионен фонд на "ПОД ДаллБогг: Живот и Здраве" ЕАД се изчисляват от 16 февруари 2022 г.
На посочените дати стойността на един дял е равна на 1(един) лев.


Изберете дата, за която желаете да визуализирате
стойността на един дял.
 сеп 2022
п в с ч п с н
35 29 30 31 1 2

3

4

36 5

6

7 8 9

10

11

37 12 13 14 15 16

17

18

38 19 20 21

22

23

24

25

39 26 27 28 29 30

1

2

40 3 4 5 6 7

8

9

Разработено от: Виниз Софт ®