стойност за 1 дял  |    ППФ  |    УПФ  |    ДПФ  |    ДПФПС  |    доходност  |    информация  | 


Информация за стойностите на 1 дял на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване

Стойност на един дял за
5.3.2021 г.
ПОД ДПФ ППФ УПФ ДПФПС
ПОК "ДОВЕРИЕ" АД 1,91325 лв 1,81049 лв 1,77954 лв 0,00000 лв
ПОК "СЪГЛАСИЕ" АД 1,99339 лв 1,94790 лв 2,07521 лв 0,00000 лв
ПОК "ДСК - РОДИНА" АД 1,98931 лв 1,73811 лв 1,78246 лв 1,60628 лв
ПОД "АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ" АД 1,66825 лв 1,57083 лв 1,57490 лв 0,00000 лв
„ЕН ЕН ПОД” ЕАД 1,97533 лв 1,85197 лв 1,80162 лв 0,00000 лв
ПОАД "ЦКБ-СИЛА" АД 1,94379 лв 2,00834 лв 2,02215 лв 0,00000 лв
"ПОД - БЪДЕЩЕ" АД 1,13348 лв 1,53153 лв 1,62273 лв 0,00000 лв
ИНДЕКС (VOLIDEX, PROFIDEX, UNIDEX) 1,87776 лв 1,68213 лв 1,75523 лв 0,00000 лв
ПОД "ТОПЛИНА" АД 1,47913 лв 1,48033 лв 1,51354 лв 0,00000 лв
"ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ" АД 1,63673 лв 1,57851 лв 1,60320 лв 0,00000 лв
* Стойностите на един дял на фондовете на всички дружества се изчисляват от 1 юли 2004 г.
Стойностите на един дял на фондовете на ПОД „Топлина” АД се изчисляват от 21 март 2007 година.
Стойностите на един дял на Доброволен пенсионен фонд по професионални схеми на ПОК „ДСК – Родина” се изчисляват от 25 юни 2008 г.
Стойностите на един дял на Универсален пенсионен фонд на „Пенсионноосигурителен институт” АД се изчисляват от 4 декември 2008 г.
Стойностите на един дял на Доброволен пенсионен фонд на "Пенсионноосигурителен институт" АД се изчисляват от 16 януари 2009 г.
Стойностите на един дял на Професионален пенсионен фонд на "Пенсионноосигурителен институт" АД се изчисляват от 29 януари 2009 г.
На посочените дати стойността на един дял е равна на 1(един) лев.


Изберете дата, за която желаете да визуализирате
стойността на един дял.
 мар 2021
п в с ч п с н
8 22 23 24 25 26

27

28

9 1 2

3

4 5

6

7

10 8 9 10 11 12

13

14

11 15 16 17 18 19

20

21

12 22 23 24 25 26

27

28

13 29 30 31 1 2

3

4

Разработено от: Виниз Софт ®