стойност за 1 дял  |    ППФ  |    УПФ  |    ДПФ  |    ДПФПС  |    доходност  |    информация  | 


Информация за стойностите на 1 дял на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване

Стойност на един дял за
15.10.2021 г.
ПОД ДПФ ППФ УПФ ДПФПС
ПОК "ДОВЕРИЕ" АД 1,98949 лв 1,87744 лв 1,84108 лв 0,00000 лв
ПОК "СЪГЛАСИЕ" АД 2,19976 лв 2,07205 лв 2,12016 лв 0,00000 лв
ПОД "АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ" АД 1,73934 лв 1,64115 лв 1,63618 лв 0,00000 лв
„ПОК ОББ“ ЕАД 2,07487 лв 1,94512 лв 1,88581 лв 0,00000 лв
ПОАД "ЦКБ-СИЛА" АД 2,00903 лв 2,04989 лв 2,07647 лв 0,00000 лв
"ПОД - БЪДЕЩЕ" АД 1,14632 лв 1,53341 лв 1,61463 лв 0,00000 лв
ПОД "ТОПЛИНА" АД 1,47132 лв 1,48954 лв 1,51342 лв 0,00000 лв
"ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ" АД 1,71218 лв 1,64445 лв 1,65571 лв 0,00000 лв
* Стойностите на един дял на фондовете на всички дружества се изчисляват от 1 юли 2004 г.
Стойностите на един дял на фондовете на ПОД „Топлина” АД се изчисляват от 21 март 2007 година.
Стойностите на един дял на Доброволен пенсионен фонд по професионални схеми на ПОК „ДСК – Родина” се изчисляват от 25 юни 2008 г.
Стойностите на един дял на Универсален пенсионен фонд на „Пенсионноосигурителен институт” АД се изчисляват от 4 декември 2008 г.
Стойностите на един дял на Доброволен пенсионен фонд на "Пенсионноосигурителен институт" АД се изчисляват от 16 януари 2009 г.
Стойностите на един дял на Професионален пенсионен фонд на "Пенсионноосигурителен институт" АД се изчисляват от 29 януари 2009 г.
На посочените дати стойността на един дял е равна на 1(един) лев.


Изберете дата, за която желаете да визуализирате
стойността на един дял.
 окт 2021
п в с ч п с н
39 27 28 29 30 1

2

3

40 4 5 6 7 8

9

10

41 11 12 13 14 15

16

17

42 18 19 20 21 22

23

24

43 25 26 27 28 29

30

31

44 1 2 3 4 5

6

7

Разработено от: Виниз Софт ®