стойност за 1 дял  |    ППФ  |    УПФ  |    ДПФ  |    ДПФПС  |    доходност  |    информация  | 


Информация за стойностите на 1 дял на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване

Стойност на един дял за
30.11.2020 г.
ПОД ДПФ ППФ УПФ ДПФПС
ПОК "ДОВЕРИЕ" АД 1,89711 лв 1,79592 лв 1,77458 лв 0,00000 лв
ПОК "СЪГЛАСИЕ" АД 2,03051 лв 1,98910 лв 2,06806 лв 0,00000 лв
ПОК "ДСК - РОДИНА" АД 1,96730 лв 1,72454 лв 1,77043 лв 1,58995 лв
ПОД "АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ" АД 1,64896 лв 1,55371 лв 1,56126 лв 0,00000 лв
„ЕН ЕН ПОД” ЕАД 1,94177 лв 1,82509 лв 1,77882 лв 0,00000 лв
ПОАД "ЦКБ-СИЛА" АД 1,91064 лв 1,98420 лв 1,99980 лв 0,00000 лв
"ПОД - БЪДЕЩЕ" АД 1,07144 лв 1,47265 лв 1,56347 лв 0,00000 лв
ИНДЕКС (VOLIDEX, PROFIDEX, UNIDEX) 1,85892 лв 1,67454 лв 1,74049 лв 0,00000 лв
ПОД "ТОПЛИНА" АД 1,41883 лв 1,44116 лв 1,48942 лв 0,00000 лв
"ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ" АД 1,61622 лв 1,55878 лв 1,58017 лв 0,00000 лв
* Стойностите на един дял на фондовете на всички дружества се изчисляват от 1 юли 2004 г.
Стойностите на един дял на фондовете на ПОД „Топлина” АД се изчисляват от 21 март 2007 година.
Стойностите на един дял на Доброволен пенсионен фонд по професионални схеми на ПОК „ДСК – Родина” се изчисляват от 25 юни 2008 г.
Стойностите на един дял на Универсален пенсионен фонд на „Пенсионноосигурителен институт” АД се изчисляват от 4 декември 2008 г.
Стойностите на един дял на Доброволен пенсионен фонд на "Пенсионноосигурителен институт" АД се изчисляват от 16 януари 2009 г.
Стойностите на един дял на Професионален пенсионен фонд на "Пенсионноосигурителен институт" АД се изчисляват от 29 януари 2009 г.
На посочените дати стойността на един дял е равна на 1(един) лев.


Изберете дата, за която желаете да визуализирате
стойността на един дял.
 дек 2020
п в с ч п с н
49 30 1 2 3 4

5

6

50 7 8 9 10 11

12

13

51 14 15 16 17 18

19

20

52 21 22 23

24

25

26

27

53

28

29 30 31

1

2

3

1 4 5 6 7 8

9

10

Разработено от: Виниз Софт ®