стойност за 1 дял  |    ППФ  |    УПФ  |    ДПФ  |    ДПФПС  |    доходност  |    информация  | 


Информация за стойностите на 1 дял на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване

Стойност на един дял за
09.8.2018 г.
ПОД ДПФ ППФ УПФ ДПФПС
ПОК "ДОВЕРИЕ" АД 1,84932 лв 1,76432 лв 1,74171 лв 0,00000 лв
ПОК "СЪГЛАСИЕ" АД 1,90209 лв 1,86093 лв 1,93745 лв 0,00000 лв
ПОК "ДСК - РОДИНА" АД 1,84025 лв 1,62924 лв 1,67647 лв 1,49634 лв
ПОД "АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ" АД 1,61190 лв 1,52607 лв 1,53144 лв 0,00000 лв
„ЕН ЕН ПОД” ЕАД 1,86710 лв 1,76879 лв 1,72707 лв 0,00000 лв
ПОАД "ЦКБ-СИЛА" АД 1,77453 лв 1,87284 лв 1,89569 лв 0,00000 лв
"ПОД - БЪДЕЩЕ" АД 1,06834 лв 1,47017 лв 1,52807 лв 0,00000 лв
ИНДЕКС (VOLIDEX, PROFIDEX, UNIDEX) 1,77802 лв 1,61030 лв 1,68096 лв 0,00000 лв
ПОД "ТОПЛИНА" АД 1,35913 лв 1,37516 лв 1,38880 лв 0,00000 лв
"ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ" АД 1,68231 лв 1,54790 лв 1,58081 лв 0,00000 лв
* Стойностите на един дял на фондовете на всички дружества се изчисляват от 1 юли 2004 г.
Стойностите на един дял на фондовете на ПОД „Топлина” АД се изчисляват от 21 март 2007 година.
Стойностите на един дял на Доброволен пенсионен фонд по професионални схеми на ПОК „ДСК – Родина” се изчисляват от 25 юни 2008 г.
Стойностите на един дял на Универсален пенсионен фонд на „Пенсионноосигурителен институт” АД се изчисляват от 4 декември 2008 г.
Стойностите на един дял на Доброволен пенсионен фонд на "Пенсионноосигурителен институт" АД се изчисляват от 16 януари 2009 г.
Стойностите на един дял на Професионален пенсионен фонд на "Пенсионноосигурителен институт" АД се изчисляват от 29 януари 2009 г.
На посочените дати стойността на един дял е равна на 1(един) лев.


Изберете дата, за която желаете да визуализирате
стойността на един дял.
9 Август 2018
П В С Ч П С Н
31 30 31 1 2 3

4

5

32 6 7 8 9 10

11

12

33 13 14 15 16 17

18

19

34 20 21 22 23 24

25

26

35 27 28 29 30 31

1

2

36 3 4 5

6

7

8

9

Разработено от: Виниз Софт ®