стойност за 1 дял  |    ППФ  |    УПФ  |    ДПФ  |    ДПФПС  |    доходност  |    информация  | 


Информация за стойностите на 1 дял на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване

Стойност на един дял за
09.8.2017 г.
ПОД ДПФ ППФ УПФ ДПФПС
ПОК "ДОВЕРИЕ" АД 1,81059 лв 1,74951 лв 1,71658 лв 0,00000 лв
ПОК "СЪГЛАСИЕ" АД 1,86662 лв 1,81615 лв 1,88852 лв 0,00000 лв
ПОК "ДСК - РОДИНА" АД 1,82163 лв 1,62107 лв 1,66837 лв 1,48463 лв
ПОД "АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ" АД 1,60753 лв 1,53599 лв 1,53748 лв 0,00000 лв
„ЕН ЕН ПОД” ЕАД 1,84591 лв 1,76237 лв 1,71727 лв 0,00000 лв
ПОАД "ЦКБ-СИЛА" АД 1,73981 лв 1,83168 лв 1,86215 лв 0,00000 лв
"ПОД - БЪДЕЩЕ" АД 1,04283 лв 1,43343 лв 1,50890 лв 0,00000 лв
ИНДЕКС (VOLIDEX, PROFIDEX, UNIDEX) 1,75229 лв 1,59192 лв 1,66530 лв 0,00000 лв
ПОД "ТОПЛИНА" АД 1,32909 лв 1,35647 лв 1,36483 лв 0,00000 лв
"ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ" АД 1,75548 лв 1,56512 лв 1,59702 лв 0,00000 лв
* Стойностите на един дял на фондовете на всички дружества се изчисляват от 1 юли 2004 г.
Стойностите на един дял на фондовете на ПОД „Топлина” АД се изчисляват от 21 март 2007 година.
Стойностите на един дял на Доброволен пенсионен фонд по професионални схеми на ПОК „ДСК – Родина” се изчисляват от 25 юни 2008 г.
Стойностите на един дял на Универсален пенсионен фонд на „Пенсионноосигурителен институт” АД се изчисляват от 4 декември 2008 г.
Стойностите на един дял на Доброволен пенсионен фонд на "Пенсионноосигурителен институт" АД се изчисляват от 16 януари 2009 г.
Стойностите на един дял на Професионален пенсионен фонд на "Пенсионноосигурителен институт" АД се изчисляват от 29 януари 2009 г.
На посочените дати стойността на един дял е равна на 1(един) лев.


Изберете дата, за която желаете да визуализирате
стойността на един дял.
9 Август 2017
П В С Ч П С Н
31 31 1 2 3 4

5

6

32 7 8 9 10 11

12

13

33 14 15 16 17 18

19

20

34 21 22 23 24 25

26

27

35 28 29 30 31 1

2

3

36 4 5

6

7 8

9

10

Разработено от: Виниз Софт ®