стойност за 1 дял  |    ППФ  |    УПФ  |    ДПФ  |    ДПФПС  |    доходност  |    информация  | 


Информация за стойностите на 1 дял на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване

Стойност на един дял за
09.6.2017 г.
ПОД ДПФ ППФ УПФ ДПФПС
ПОК "ДОВЕРИЕ" АД 1,80692 лв 1,74765 лв 1,71192 лв 0,00000 лв
ПОК "СЪГЛАСИЕ" АД 1,81565 лв 1,80517 лв 1,88666 лв 0,00000 лв
ПОК "ДСК - РОДИНА" АД 1,79076 лв 1,59686 лв 1,64301 лв 1,45985 лв
ПОД "АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ" АД 1,59564 лв 1,52359 лв 1,52729 лв 0,00000 лв
„ЕН ЕН ПОД” ЕАД 1,82191 лв 1,74229 лв 1,69801 лв 0,00000 лв
ПОАД "ЦКБ-СИЛА" АД 1,69664 лв 1,80188 лв 1,86635 лв 0,00000 лв
"ПОД - БЪДЕЩЕ" АД 1,01433 лв 1,40593 лв 1,48020 лв 0,00000 лв
ИНДЕКС (VOLIDEX, PROFIDEX, UNIDEX) 1,72761 лв 1,57874 лв 1,65552 лв 0,00000 лв
ПОД "ТОПЛИНА" АД 1,32386 лв 1,35214 лв 1,36382 лв 0,00000 лв
"ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ" АД 1,71109 лв 1,54677 лв 1,58118 лв 0,00000 лв
* Стойностите на един дял на фондовете на всички дружества се изчисляват от 1 юли 2004 г.
Стойностите на един дял на фондовете на ПОД „Топлина” АД се изчисляват от 21 март 2007 година.
Стойностите на един дял на Доброволен пенсионен фонд по професионални схеми на ПОК „ДСК – Родина” се изчисляват от 25 юни 2008 г.
Стойностите на един дял на Универсален пенсионен фонд на „Пенсионноосигурителен институт” АД се изчисляват от 4 декември 2008 г.
Стойностите на един дял на Доброволен пенсионен фонд на "Пенсионноосигурителен институт" АД се изчисляват от 16 януари 2009 г.
Стойностите на един дял на Професионален пенсионен фонд на "Пенсионноосигурителен институт" АД се изчисляват от 29 януари 2009 г.
На посочените дати стойността на един дял е равна на 1(един) лев.


Изберете дата, за която желаете да визуализирате
стойността на един дял.
9 Юни 2017
П В С Ч П С Н
22 29 30 31 1 2

3

4

23 5 6 7 8 9

10

11

24 12 13 14 15 16

17

18

25 19 20 21 22 23

24

25

26 26 27 28 29 30

1

2

27 3 4 5 6 7

8

9

Разработено от: Виниз Софт ®