стойност за 1 дял  |    ППФ  |    УПФ  |    ДПФ  |    ДПФПС  |    доходност  |    информация  | 


Информация за стойностите на 1 дял на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване

Стойност на един дял за
09.5.2018 г.
ПОД ДПФ ППФ УПФ ДПФПС
ПОК "ДОВЕРИЕ" АД 1,83678 лв 1,75889 лв 1,72721 лв 0,00000 лв
ПОК "СЪГЛАСИЕ" АД 1,90856 лв 1,85165 лв 1,93253 лв 0,00000 лв
ПОК "ДСК - РОДИНА" АД 1,85452 лв 1,64697 лв 1,69335 лв 1,50886 лв
ПОД "АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ" АД 1,61187 лв 1,53028 лв 1,53529 лв 0,00000 лв
„ЕН ЕН ПОД” ЕАД 1,85582 лв 1,76224 лв 1,72152 лв 0,00000 лв
ПОАД "ЦКБ-СИЛА" АД 1,76180 лв 1,85779 лв 1,89075 лв 0,00000 лв
"ПОД - БЪДЕЩЕ" АД 1,06157 лв 1,46496 лв 1,53033 лв 0,00000 лв
ИНДЕКС (VOLIDEX, PROFIDEX, UNIDEX) 1,77431 лв 1,60789 лв 1,67991 лв 0,00000 лв
ПОД "ТОПЛИНА" АД 1,35614 лв 1,36846 лв 1,38059 лв 0,00000 лв
"ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ" АД 1,69926 лв 1,55073 лв 1,58309 лв 0,00000 лв
* Стойностите на един дял на фондовете на всички дружества се изчисляват от 1 юли 2004 г.
Стойностите на един дял на фондовете на ПОД „Топлина” АД се изчисляват от 21 март 2007 година.
Стойностите на един дял на Доброволен пенсионен фонд по професионални схеми на ПОК „ДСК – Родина” се изчисляват от 25 юни 2008 г.
Стойностите на един дял на Универсален пенсионен фонд на „Пенсионноосигурителен институт” АД се изчисляват от 4 декември 2008 г.
Стойностите на един дял на Доброволен пенсионен фонд на "Пенсионноосигурителен институт" АД се изчисляват от 16 януари 2009 г.
Стойностите на един дял на Професионален пенсионен фонд на "Пенсионноосигурителен институт" АД се изчисляват от 29 януари 2009 г.
На посочените дати стойността на един дял е равна на 1(един) лев.


Изберете дата, за която желаете да визуализирате
стойността на един дял.
9 Май 2018
П В С Ч П С Н
18 30

1

2 3 4

5

6

19

7

8 9 10 11

12

13

20 14 15 16 17 18

19

20

21 21 22 23

24

25

26

27

22 28 29 30 31 1

2

3

23 4 5 6 7 8

9

10

Разработено от: Виниз Софт ®