стойност за 1 дял  |    ППФ  |    УПФ  |    ДПФ  |    ДПФПС  |    доходност  |    информация  | 


Информация за стойностите на 1 дял на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване

Стойност на един дял за
09.5.2017 г.
ПОД ДПФ ППФ УПФ ДПФПС
ПОК "ДОВЕРИЕ" АД 1,79013 лв 1,73153 лв 1,69805 лв 0,00000 лв
ПОК "СЪГЛАСИЕ" АД 1,81648 лв 1,79876 лв 1,87975 лв 0,00000 лв
ПОК "ДСК - РОДИНА" АД 1,77671 лв 1,58440 лв 1,63006 лв 1,44754 лв
ПОД "АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ" АД 1,58546 лв 1,51386 лв 1,51688 лв 0,00000 лв
„ЕН ЕН ПОД” ЕАД 1,80660 лв 1,72937 лв 1,68515 лв 0,00000 лв
ПОАД "ЦКБ-СИЛА" АД 1,71031 лв 1,81089 лв 1,86250 лв 0,00000 лв
"ПОД - БЪДЕЩЕ" АД 1,01346 лв 1,40113 лв 1,47168 лв 0,00000 лв
ИНДЕКС (VOLIDEX, PROFIDEX, UNIDEX) 1,71928 лв 1,57054 лв 1,64603 лв 0,00000 лв
ПОД "ТОПЛИНА" АД 1,31521 лв 1,34333 лв 1,35429 лв 0,00000 лв
"ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ" АД 1,70791 лв 1,54203 лв 1,57628 лв 0,00000 лв
* Стойностите на един дял на фондовете на всички дружества се изчисляват от 1 юли 2004 г.
Стойностите на един дял на фондовете на ПОД „Топлина” АД се изчисляват от 21 март 2007 година.
Стойностите на един дял на Доброволен пенсионен фонд по професионални схеми на ПОК „ДСК – Родина” се изчисляват от 25 юни 2008 г.
Стойностите на един дял на Универсален пенсионен фонд на „Пенсионноосигурителен институт” АД се изчисляват от 4 декември 2008 г.
Стойностите на един дял на Доброволен пенсионен фонд на "Пенсионноосигурителен институт" АД се изчисляват от 16 януари 2009 г.
Стойностите на един дял на Професионален пенсионен фонд на "Пенсионноосигурителен институт" АД се изчисляват от 29 януари 2009 г.
На посочените дати стойността на един дял е равна на 1(един) лев.


Изберете дата, за която желаете да визуализирате
стойността на един дял.
9 Май 2017
П В С Ч П С Н
17 24 25 26 27 28

29

30

18

1

2 3 4 5

6

7

19

8

9 10 11 12

13

14

20 15 16 17 18 19

20

21

21 22 23

24

25 26

27

28

22 29 30 31 1 2

3

4

Разработено от: Виниз Софт ®