стойност за 1 дял  |    ППФ  |    УПФ  |    ДПФ  |    ДПФПС  |    доходност  |    информация  | 


Информация за стойностите на 1 дял на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване

Стойност на един дял за
09.2.2018 г.
ПОД ДПФ ППФ УПФ ДПФПС
ПОК "ДОВЕРИЕ" АД 1,82208 лв 1,75452 лв 1,71185 лв 0,00000 лв
ПОК "СЪГЛАСИЕ" АД 1,94109 лв 1,86509 лв 1,93592 лв 0,00000 лв
ПОК "ДСК - РОДИНА" АД 1,84560 лв 1,64211 лв 1,68730 лв 1,50286 лв
ПОД "АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ" АД 1,60363 лв 1,52616 лв 1,53103 лв 0,00000 лв
„ЕН ЕН ПОД” ЕАД 1,84610 лв 1,75697 лв 1,71471 лв 0,00000 лв
ПОАД "ЦКБ-СИЛА" АД 1,75194 лв 1,84739 лв 1,88117 лв 0,00000 лв
"ПОД - БЪДЕЩЕ" АД 1,04051 лв 1,45116 лв 1,52145 лв 0,00000 лв
ИНДЕКС (VOLIDEX, PROFIDEX, UNIDEX) 1,76890 лв 1,60660 лв 1,67396 лв 0,00000 лв
ПОД "ТОПЛИНА" АД 1,35050 лв 1,36382 лв 1,37488 лв 0,00000 лв
"ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ" АД 1,73629 лв 1,55941 лв 1,59060 лв 0,00000 лв
* Стойностите на един дял на фондовете на всички дружества се изчисляват от 1 юли 2004 г.
Стойностите на един дял на фондовете на ПОД „Топлина” АД се изчисляват от 21 март 2007 година.
Стойностите на един дял на Доброволен пенсионен фонд по професионални схеми на ПОК „ДСК – Родина” се изчисляват от 25 юни 2008 г.
Стойностите на един дял на Универсален пенсионен фонд на „Пенсионноосигурителен институт” АД се изчисляват от 4 декември 2008 г.
Стойностите на един дял на Доброволен пенсионен фонд на "Пенсионноосигурителен институт" АД се изчисляват от 16 януари 2009 г.
Стойностите на един дял на Професионален пенсионен фонд на "Пенсионноосигурителен институт" АД се изчисляват от 29 януари 2009 г.
На посочените дати стойността на един дял е равна на 1(един) лев.


Изберете дата, за която желаете да визуализирате
стойността на един дял.
9 Февруари 2018
П В С Ч П С Н
5 29 30 31 1 2

3

4

6 5 6 7 8 9

10

11

7 12 13 14 15 16

17

18

8 19 20 21 22 23

24

25

9 26 27 28 1 2

3

4

10

5

6 7 8 9

10

11

Разработено от: Виниз Софт ®