стойност за 1 дял  |    ППФ  |    УПФ  |    ДПФ  |    ДПФПС  |    доходност  |    информация  | 


Информация за стойностите на 1 дял на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване

Стойност на един дял за
09.11.2017 г.
ПОД ДПФ ППФ УПФ ДПФПС
ПОК "ДОВЕРИЕ" АД 1,86233 лв 1,79413 лв 1,74783 лв 0,00000 лв
ПОК "СЪГЛАСИЕ" АД 1,92770 лв 1,86635 лв 1,94083 лв 0,00000 лв
ПОК "ДСК - РОДИНА" АД 1,86483 лв 1,66318 лв 1,70914 лв 1,51933 лв
ПОД "АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ" АД 1,62794 лв 1,54795 лв 1,55338 лв 0,00000 лв
„ЕН ЕН ПОД” ЕАД 1,87347 лв 1,78671 лв 1,74153 лв 0,00000 лв
ПОАД "ЦКБ-СИЛА" АД 1,76648 лв 1,85939 лв 1,89208 лв 0,00000 лв
"ПОД - БЪДЕЩЕ" АД 1,01867 лв 1,43562 лв 1,50603 лв 0,00000 лв
ИНДЕКС (VOLIDEX, PROFIDEX, UNIDEX) 1,78953 лв 1,62554 лв 1,69526 лв 0,00000 лв
ПОД "ТОПЛИНА" АД 1,34266 лв 1,36391 лв 1,37906 лв 0,00000 лв
"ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ" АД 1,75546 лв 1,57814 лв 1,60946 лв 0,00000 лв
* Стойностите на един дял на фондовете на всички дружества се изчисляват от 1 юли 2004 г.
Стойностите на един дял на фондовете на ПОД „Топлина” АД се изчисляват от 21 март 2007 година.
Стойностите на един дял на Доброволен пенсионен фонд по професионални схеми на ПОК „ДСК – Родина” се изчисляват от 25 юни 2008 г.
Стойностите на един дял на Универсален пенсионен фонд на „Пенсионноосигурителен институт” АД се изчисляват от 4 декември 2008 г.
Стойностите на един дял на Доброволен пенсионен фонд на "Пенсионноосигурителен институт" АД се изчисляват от 16 януари 2009 г.
Стойностите на един дял на Професионален пенсионен фонд на "Пенсионноосигурителен институт" АД се изчисляват от 29 януари 2009 г.
На посочените дати стойността на един дял е равна на 1(един) лев.


Изберете дата, за която желаете да визуализирате
стойността на един дял.
9 Ноември 2017
П В С Ч П С Н
44 30 31 1 2 3

4

5

45 6 7 8 9 10

11

12

46 13 14 15 16 17

18

19

47 20 21 22 23 24

25

26

48 27 28 29 30 1

2

3

49 4 5 6 7 8

9

10

Разработено от: Виниз Софт ®