стойност за 1 дял  |    ППФ  |    УПФ  |    ДПФ  |    ДПФПС  |    доходност  |    информация  | 


Информация за стойностите на 1 дял на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване

Стойност на един дял за
09.10.2018 г.
ПОД ДПФ ППФ УПФ ДПФПС
ПОК "ДОВЕРИЕ" АД 1,84051 лв 1,75620 лв 1,72798 лв 0,00000 лв
ПОК "СЪГЛАСИЕ" АД 1,91462 лв 1,86733 лв 1,93248 лв 0,00000 лв
ПОК "ДСК - РОДИНА" АД 1,83713 лв 1,62425 лв 1,67104 лв 1,49490 лв
ПОД "АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ" АД 1,59101 лв 1,50403 лв 1,50930 лв 0,00000 лв
„ЕН ЕН ПОД” ЕАД 1,84833 лв 1,74970 лв 1,70755 лв 0,00000 лв
ПОАД "ЦКБ-СИЛА" АД 1,76470 лв 1,87270 лв 1,89412 лв 0,00000 лв
"ПОД - БЪДЕЩЕ" АД 1,05852 лв 1,45220 лв 1,52499 лв 0,00000 лв
ИНДЕКС (VOLIDEX, PROFIDEX, UNIDEX) 1,76827 лв 1,60558 лв 1,66916 лв 0,00000 лв
ПОД "ТОПЛИНА" АД 1,35617 лв 1,36816 лв 1,38538 лв 0,00000 лв
"ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ" АД 1,66260 лв 1,53464 лв 1,56835 лв 0,00000 лв
* Стойностите на един дял на фондовете на всички дружества се изчисляват от 1 юли 2004 г.
Стойностите на един дял на фондовете на ПОД „Топлина” АД се изчисляват от 21 март 2007 година.
Стойностите на един дял на Доброволен пенсионен фонд по професионални схеми на ПОК „ДСК – Родина” се изчисляват от 25 юни 2008 г.
Стойностите на един дял на Универсален пенсионен фонд на „Пенсионноосигурителен институт” АД се изчисляват от 4 декември 2008 г.
Стойностите на един дял на Доброволен пенсионен фонд на "Пенсионноосигурителен институт" АД се изчисляват от 16 януари 2009 г.
Стойностите на един дял на Професионален пенсионен фонд на "Пенсионноосигурителен институт" АД се изчисляват от 29 януари 2009 г.
На посочените дати стойността на един дял е равна на 1(един) лев.


Изберете дата, за която желаете да визуализирате
стойността на един дял.
9 Октомври 2018
П В С Ч П С Н
39

24

25 26 27 28

29

30

40 1 2 3 4 5

6

7

41 8 9 10 11 12

13

14

42 15 16 17 18 19

20

21

43 22 23 24 25 26

27

28

44 29 30 31 1 2

3

4

Разработено от: Виниз Софт ®