стойност за 1 дял  |    ППФ  |    УПФ  |    ДПФ  |    ДПФПС  |    доходност  |    информация  | 


Информация за стойностите на 1 дял на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване

Стойност на един дял за
09.10.2017 г.
ПОД ДПФ ППФ УПФ ДПФПС
ПОК "ДОВЕРИЕ" АД 1,84150 лв 1,77753 лв 1,73133 лв 0,00000 лв
ПОК "СЪГЛАСИЕ" АД 1,90850 лв 1,85455 лв 1,92819 лв 0,00000 лв
ПОК "ДСК - РОДИНА" АД 1,83707 лв 1,63779 лв 1,68322 лв 1,49777 лв
ПОД "АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ" АД 1,61607 лв 1,53865 лв 1,54280 лв 0,00000 лв
„ЕН ЕН ПОД” ЕАД 1,85882 лв 1,77247 лв 1,72705 лв 0,00000 лв
ПОАД "ЦКБ-СИЛА" АД 1,76186 лв 1,85357 лв 1,88280 лв 0,00000 лв
"ПОД - БЪДЕЩЕ" АД 1,05389 лв 1,46157 лв 1,52340 лв 0,00000 лв
ИНДЕКС (VOLIDEX, PROFIDEX, UNIDEX) 1,77276 лв 1,61132 лв 1,68081 лв 0,00000 лв
ПОД "ТОПЛИНА" АД 1,35917 лв 1,37981 лв 1,38971 лв 0,00000 лв
"ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ" АД 1,75771 лв 1,57636 лв 1,60545 лв 0,00000 лв
* Стойностите на един дял на фондовете на всички дружества се изчисляват от 1 юли 2004 г.
Стойностите на един дял на фондовете на ПОД „Топлина” АД се изчисляват от 21 март 2007 година.
Стойностите на един дял на Доброволен пенсионен фонд по професионални схеми на ПОК „ДСК – Родина” се изчисляват от 25 юни 2008 г.
Стойностите на един дял на Универсален пенсионен фонд на „Пенсионноосигурителен институт” АД се изчисляват от 4 декември 2008 г.
Стойностите на един дял на Доброволен пенсионен фонд на "Пенсионноосигурителен институт" АД се изчисляват от 16 януари 2009 г.
Стойностите на един дял на Професионален пенсионен фонд на "Пенсионноосигурителен институт" АД се изчисляват от 29 януари 2009 г.
На посочените дати стойността на един дял е равна на 1(един) лев.


Изберете дата, за която желаете да визуализирате
стойността на един дял.
9 Октомври 2017
П В С Ч П С Н
39 25 26 27 28 29

30

1

40 2 3 4 5 6

7

8

41 9 10 11 12 13

14

15

42 16 17 18 19 20

21

22

43 23 24 25 26 27

28

29

44 30 31 1 2 3

4

5

Разработено от: Виниз Софт ®