стойност за 1 дял  |    ППФ  |    УПФ  |    ДПФ  |    ДПФПС  |    доходност  |    информация  | 


Информация за стойностите на 1 дял на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване

Стойност на един дял за
09.1.2019 г.
ПОД ДПФ ППФ УПФ ДПФПС
ПОК "ДОВЕРИЕ" АД 1,79100 лв 1,71639 лв 1,68749 лв 0,00000 лв
ПОК "СЪГЛАСИЕ" АД 1,93175 лв 1,87321 лв 1,91211 лв 0,00000 лв
ПОК "ДСК - РОДИНА" АД 1,77117 лв 1,56337 лв 1,60902 лв 1,43814 лв
ПОД "АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ" АД 1,53342 лв 1,45814 лв 1,46417 лв 0,00000 лв
„ЕН ЕН ПОД” ЕАД 1,79324 лв 1,70284 лв 1,66027 лв 0,00000 лв
ПОАД "ЦКБ-СИЛА" АД 1,79483 лв 1,88368 лв 1,90317 лв 0,00000 лв
"ПОД - БЪДЕЩЕ" АД 1,05549 лв 1,44472 лв 1,52112 лв 0,00000 лв
ИНДЕКС (VOLIDEX, PROFIDEX, UNIDEX) 1,73136 лв 1,57829 лв 1,63257 лв 0,00000 лв
ПОД "ТОПЛИНА" АД 1,35183 лв 1,36456 лв 1,37541 лв 0,00000 лв
"ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ" АД 1,63139 лв 1,51943 лв 1,55621 лв 0,00000 лв
* Стойностите на един дял на фондовете на всички дружества се изчисляват от 1 юли 2004 г.
Стойностите на един дял на фондовете на ПОД „Топлина” АД се изчисляват от 21 март 2007 година.
Стойностите на един дял на Доброволен пенсионен фонд по професионални схеми на ПОК „ДСК – Родина” се изчисляват от 25 юни 2008 г.
Стойностите на един дял на Универсален пенсионен фонд на „Пенсионноосигурителен институт” АД се изчисляват от 4 декември 2008 г.
Стойностите на един дял на Доброволен пенсионен фонд на "Пенсионноосигурителен институт" АД се изчисляват от 16 януари 2009 г.
Стойностите на един дял на Професионален пенсионен фонд на "Пенсионноосигурителен институт" АД се изчисляват от 29 януари 2009 г.
На посочените дати стойността на един дял е равна на 1(един) лев.


Изберете дата, за която желаете да визуализирате
стойността на един дял.
9 Януари 2019
П В С Ч П С Н
1 31

1

2 3 4

5

6

2 7 8 9 10 11

12

13

3 14 15 16 17 18

19

20

4 21 22 23 24 25

26

27

5 28 29 30 31 1

2

3

6 4 5 6 7 8

9

10

Разработено от: Виниз Софт ®