стойност за 1 дял  |    ППФ  |    УПФ  |    ДПФ  |    ДПФПС  |    доходност  |    информация  | 


Информация за стойностите на 1 дял на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване

Стойност на един дял за
09.1.2018 г.
ПОД ДПФ ППФ УПФ ДПФПС
ПОК "ДОВЕРИЕ" АД 1,87107 лв 1,79719 лв 1,75705 лв 0,00000 лв
ПОК "СЪГЛАСИЕ" АД 1,95408 лв 1,88600 лв 1,95969 лв 0,00000 лв
ПОК "ДСК - РОДИНА" АД 1,88525 лв 1,68082 лв 1,72624 лв 1,53629 лв
ПОД "АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ" АД 1,63689 лв 1,55613 лв 1,56181 лв 0,00000 лв
„ЕН ЕН ПОД” ЕАД 1,89085 лв 1,79878 лв 1,75387 лв 0,00000 лв
ПОАД "ЦКБ-СИЛА" АД 1,78222 лв 1,87134 лв 1,89913 лв 0,00000 лв
"ПОД - БЪДЕЩЕ" АД 1,04454 лв 1,45778 лв 1,52297 лв 0,00000 лв
ИНДЕКС (VOLIDEX, PROFIDEX, UNIDEX) 1,80551 лв 1,63774 лв 1,70689 лв 0,00000 лв
ПОД "ТОПЛИНА" АД 1,35602 лв 1,37569 лв 1,38775 лв 0,00000 лв
"ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ" АД 1,76628 лв 1,58294 лв 1,61322 лв 0,00000 лв
* Стойностите на един дял на фондовете на всички дружества се изчисляват от 1 юли 2004 г.
Стойностите на един дял на фондовете на ПОД „Топлина” АД се изчисляват от 21 март 2007 година.
Стойностите на един дял на Доброволен пенсионен фонд по професионални схеми на ПОК „ДСК – Родина” се изчисляват от 25 юни 2008 г.
Стойностите на един дял на Универсален пенсионен фонд на „Пенсионноосигурителен институт” АД се изчисляват от 4 декември 2008 г.
Стойностите на един дял на Доброволен пенсионен фонд на "Пенсионноосигурителен институт" АД се изчисляват от 16 януари 2009 г.
Стойностите на един дял на Професионален пенсионен фонд на "Пенсионноосигурителен институт" АД се изчисляват от 29 януари 2009 г.
На посочените дати стойността на един дял е равна на 1(един) лев.


Изберете дата, за която желаете да визуализирате
стойността на един дял.
9 Януари 2018
П В С Ч П С Н
52

25

26

27

28 29

30

31

1

1

2 3 4 5

6

7

2 8 9 10 11 12

13

14

3 15 16 17 18 19

20

21

4 22 23 24 25 26

27

28

5 29 30 31 1 2

3

4

Разработено от: Виниз Софт ®