стойност за 1 дял  |    ППФ  |    УПФ  |    ДПФ  |    ДПФПС  |    доходност  |    информация  | 


Информация за стойностите на 1 дял на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване

Стойност на един дял за
08.9.2017 г.
ПОД ДПФ ППФ УПФ ДПФПС
ПОК "ДОВЕРИЕ" АД 1,81450 лв 1,75427 лв 1,71963 лв 0,00000 лв
ПОК "СЪГЛАСИЕ" АД 1,87597 лв 1,82345 лв 1,90244 лв 0,00000 лв
ПОК "ДСК - РОДИНА" АД 1,81852 лв 1,61903 лв 1,66638 лв 1,48250 лв
ПОД "АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ" АД 1,60279 лв 1,53002 лв 1,53224 лв 0,00000 лв
„ЕН ЕН ПОД” ЕАД 1,84488 лв 1,76178 лв 1,71668 лв 0,00000 лв
ПОАД "ЦКБ-СИЛА" АД 1,74440 лв 1,83704 лв 1,86764 лв 0,00000 лв
"ПОД - БЪДЕЩЕ" АД 1,04511 лв 1,44286 лв 1,51600 лв 0,00000 лв
ИНДЕКС (VOLIDEX, PROFIDEX, UNIDEX) 1,75303 лв 1,59359 лв 1,66665 лв 0,00000 лв
ПОД "ТОПЛИНА" АД 1,33988 лв 1,36890 лв 1,37955 лв 0,00000 лв
"ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ" АД 1,76001 лв 1,56977 лв 1,60111 лв 0,00000 лв
* Стойностите на един дял на фондовете на всички дружества се изчисляват от 1 юли 2004 г.
Стойностите на един дял на фондовете на ПОД „Топлина” АД се изчисляват от 21 март 2007 година.
Стойностите на един дял на Доброволен пенсионен фонд по професионални схеми на ПОК „ДСК – Родина” се изчисляват от 25 юни 2008 г.
Стойностите на един дял на Универсален пенсионен фонд на „Пенсионноосигурителен институт” АД се изчисляват от 4 декември 2008 г.
Стойностите на един дял на Доброволен пенсионен фонд на "Пенсионноосигурителен институт" АД се изчисляват от 16 януари 2009 г.
Стойностите на един дял на Професионален пенсионен фонд на "Пенсионноосигурителен институт" АД се изчисляват от 29 януари 2009 г.
На посочените дати стойността на един дял е равна на 1(един) лев.


Изберете дата, за която желаете да визуализирате
стойността на един дял.
8 Септември 2017
П В С Ч П С Н
35 28 29 30 31 1

2

3

36 4 5

6

7 8

9

10

37 11 12 13 14 15

16

17

38 18 19 20 21

22

23

24

39 25 26 27 28 29

30

1

40 2 3 4 5 6

7

8

Разработено от: Виниз Софт ®