стойност за 1 дял  |    ППФ  |    УПФ  |    ДПФ  |    ДПФПС  |    доходност  |    информация  | 


Информация за стойностите на 1 дял на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване

Стойност на един дял за
08.8.2018 г.
ПОД ДПФ ППФ УПФ ДПФПС
ПОК "ДОВЕРИЕ" АД 1,85436 лв 1,76858 лв 1,74392 лв 0,00000 лв
ПОК "СЪГЛАСИЕ" АД 1,90426 лв 1,86392 лв 1,93947 лв 0,00000 лв
ПОК "ДСК - РОДИНА" АД 1,84153 лв 1,63054 лв 1,67794 лв 1,49751 лв
ПОД "АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ" АД 1,61207 лв 1,52608 лв 1,53164 лв 0,00000 лв
„ЕН ЕН ПОД” ЕАД 1,86848 лв 1,77005 лв 1,72845 лв 0,00000 лв
ПОАД "ЦКБ-СИЛА" АД 1,77208 лв 1,87235 лв 1,89645 лв 0,00000 лв
"ПОД - БЪДЕЩЕ" АД 1,06719 лв 1,46735 лв 1,52656 лв 0,00000 лв
ИНДЕКС (VOLIDEX, PROFIDEX, UNIDEX) 1,78008 лв 1,61209 лв 1,68200 лв 0,00000 лв
ПОД "ТОПЛИНА" АД 1,35944 лв 1,37111 лв 1,38528 лв 0,00000 лв
"ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ" АД 1,68539 лв 1,54952 лв 1,58235 лв 0,00000 лв
* Стойностите на един дял на фондовете на всички дружества се изчисляват от 1 юли 2004 г.
Стойностите на един дял на фондовете на ПОД „Топлина” АД се изчисляват от 21 март 2007 година.
Стойностите на един дял на Доброволен пенсионен фонд по професионални схеми на ПОК „ДСК – Родина” се изчисляват от 25 юни 2008 г.
Стойностите на един дял на Универсален пенсионен фонд на „Пенсионноосигурителен институт” АД се изчисляват от 4 декември 2008 г.
Стойностите на един дял на Доброволен пенсионен фонд на "Пенсионноосигурителен институт" АД се изчисляват от 16 януари 2009 г.
Стойностите на един дял на Професионален пенсионен фонд на "Пенсионноосигурителен институт" АД се изчисляват от 29 януари 2009 г.
На посочените дати стойността на един дял е равна на 1(един) лев.


Изберете дата, за която желаете да визуализирате
стойността на един дял.
8 Август 2018
П В С Ч П С Н
31 30 31 1 2 3

4

5

32 6 7 8 9 10

11

12

33 13 14 15 16 17

18

19

34 20 21 22 23 24

25

26

35 27 28 29 30 31

1

2

36 3 4 5

6

7

8

9

Разработено от: Виниз Софт ®