стойност за 1 дял  |    ППФ  |    УПФ  |    ДПФ  |    ДПФПС  |    доходност  |    информация  | 


Информация за стойностите на 1 дял на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване

Стойност на един дял за
08.8.2017 г.
ПОД ДПФ ППФ УПФ ДПФПС
ПОК "ДОВЕРИЕ" АД 1,80990 лв 1,74891 лв 1,71597 лв 0,00000 лв
ПОК "СЪГЛАСИЕ" АД 1,87715 лв 1,82448 лв 1,88857 лв 0,00000 лв
ПОК "ДСК - РОДИНА" АД 1,82007 лв 1,61986 лв 1,66712 лв 1,48341 лв
ПОД "АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ" АД 1,60606 лв 1,53454 лв 1,53646 лв 0,00000 лв
„ЕН ЕН ПОД” ЕАД 1,84442 лв 1,76078 лв 1,71584 лв 0,00000 лв
ПОАД "ЦКБ-СИЛА" АД 1,73554 лв 1,82779 лв 1,86224 лв 0,00000 лв
"ПОД - БЪДЕЩЕ" АД 1,03985 лв 1,44029 лв 1,50944 лв 0,00000 лв
ИНДЕКС (VOLIDEX, PROFIDEX, UNIDEX) 1,75235 лв 1,59266 лв 1,66460 лв 0,00000 лв
ПОД "ТОПЛИНА" АД 1,32710 лв 1,35573 лв 1,36417 лв 0,00000 лв
"ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ" АД 1,75008 лв 1,56246 лв 1,59435 лв 0,00000 лв
* Стойностите на един дял на фондовете на всички дружества се изчисляват от 1 юли 2004 г.
Стойностите на един дял на фондовете на ПОД „Топлина” АД се изчисляват от 21 март 2007 година.
Стойностите на един дял на Доброволен пенсионен фонд по професионални схеми на ПОК „ДСК – Родина” се изчисляват от 25 юни 2008 г.
Стойностите на един дял на Универсален пенсионен фонд на „Пенсионноосигурителен институт” АД се изчисляват от 4 декември 2008 г.
Стойностите на един дял на Доброволен пенсионен фонд на "Пенсионноосигурителен институт" АД се изчисляват от 16 януари 2009 г.
Стойностите на един дял на Професионален пенсионен фонд на "Пенсионноосигурителен институт" АД се изчисляват от 29 януари 2009 г.
На посочените дати стойността на един дял е равна на 1(един) лев.


Изберете дата, за която желаете да визуализирате
стойността на един дял.
8 Август 2017
П В С Ч П С Н
31 31 1 2 3 4

5

6

32 7 8 9 10 11

12

13

33 14 15 16 17 18

19

20

34 21 22 23 24 25

26

27

35 28 29 30 31 1

2

3

36 4 5

6

7 8

9

10

Разработено от: Виниз Софт ®