стойност за 1 дял  |    ППФ  |    УПФ  |    ДПФ  |    ДПФПС  |    доходност  |    информация  | 


Информация за стойностите на 1 дял на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване

Стойност на един дял за
08.6.2017 г.
ПОД ДПФ ППФ УПФ ДПФПС
ПОК "ДОВЕРИЕ" АД 1,80752 лв 1,74783 лв 1,71221 лв 0,00000 лв
ПОК "СЪГЛАСИЕ" АД 1,81177 лв 1,80015 лв 1,88496 лв 0,00000 лв
ПОК "ДСК - РОДИНА" АД 1,78941 лв 1,59546 лв 1,64148 лв 1,45863 лв
ПОД "АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ" АД 1,59556 лв 1,52366 лв 1,52712 лв 0,00000 лв
„ЕН ЕН ПОД” ЕАД 1,82120 лв 1,74172 лв 1,69752 лв 0,00000 лв
ПОАД "ЦКБ-СИЛА" АД 1,68912 лв 1,79459 лв 1,86493 лв 0,00000 лв
"ПОД - БЪДЕЩЕ" АД 1,01554 лв 1,40618 лв 1,47950 лв 0,00000 лв
ИНДЕКС (VOLIDEX, PROFIDEX, UNIDEX) 1,72618 лв 1,57668 лв 1,65480 лв 0,00000 лв
ПОД "ТОПЛИНА" АД 1,32395 лв 1,35234 лв 1,36405 лв 0,00000 лв
"ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ" АД 1,71422 лв 1,54794 лв 1,58210 лв 0,00000 лв
* Стойностите на един дял на фондовете на всички дружества се изчисляват от 1 юли 2004 г.
Стойностите на един дял на фондовете на ПОД „Топлина” АД се изчисляват от 21 март 2007 година.
Стойностите на един дял на Доброволен пенсионен фонд по професионални схеми на ПОК „ДСК – Родина” се изчисляват от 25 юни 2008 г.
Стойностите на един дял на Универсален пенсионен фонд на „Пенсионноосигурителен институт” АД се изчисляват от 4 декември 2008 г.
Стойностите на един дял на Доброволен пенсионен фонд на "Пенсионноосигурителен институт" АД се изчисляват от 16 януари 2009 г.
Стойностите на един дял на Професионален пенсионен фонд на "Пенсионноосигурителен институт" АД се изчисляват от 29 януари 2009 г.
На посочените дати стойността на един дял е равна на 1(един) лев.


Изберете дата, за която желаете да визуализирате
стойността на един дял.
8 Юни 2017
П В С Ч П С Н
22 29 30 31 1 2

3

4

23 5 6 7 8 9

10

11

24 12 13 14 15 16

17

18

25 19 20 21 22 23

24

25

26 26 27 28 29 30

1

2

27 3 4 5 6 7

8

9

Разработено от: Виниз Софт ®