стойност за 1 дял  |    ППФ  |    УПФ  |    ДПФ  |    ДПФПС  |    доходност  |    информация  | 


Информация за стойностите на 1 дял на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване

Стойност на един дял за
08.5.2018 г.
ПОД ДПФ ППФ УПФ ДПФПС
ПОК "ДОВЕРИЕ" АД 1,83236 лв 1,75560 лв 1,72453 лв 0,00000 лв
ПОК "СЪГЛАСИЕ" АД 1,90476 лв 1,85080 лв 1,93014 лв 0,00000 лв
ПОК "ДСК - РОДИНА" АД 1,85386 лв 1,64660 лв 1,69296 лв 1,50820 лв
ПОД "АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ" АД 1,61100 лв 1,52971 лв 1,53467 лв 0,00000 лв
„ЕН ЕН ПОД” ЕАД 1,85438 лв 1,76141 лв 1,72062 лв 0,00000 лв
ПОАД "ЦКБ-СИЛА" АД 1,75542 лв 1,85482 лв 1,88674 лв 0,00000 лв
"ПОД - БЪДЕЩЕ" АД 1,05780 лв 1,46136 лв 1,52800 лв 0,00000 лв
ИНДЕКС (VOLIDEX, PROFIDEX, UNIDEX) 1,77205 лв 1,60644 лв 1,67858 лв 0,00000 лв
ПОД "ТОПЛИНА" АД 1,35188 лв 1,36617 лв 1,38040 лв 0,00000 лв
"ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ" АД 1,69958 лв 1,55076 лв 1,58299 лв 0,00000 лв
* Стойностите на един дял на фондовете на всички дружества се изчисляват от 1 юли 2004 г.
Стойностите на един дял на фондовете на ПОД „Топлина” АД се изчисляват от 21 март 2007 година.
Стойностите на един дял на Доброволен пенсионен фонд по професионални схеми на ПОК „ДСК – Родина” се изчисляват от 25 юни 2008 г.
Стойностите на един дял на Универсален пенсионен фонд на „Пенсионноосигурителен институт” АД се изчисляват от 4 декември 2008 г.
Стойностите на един дял на Доброволен пенсионен фонд на "Пенсионноосигурителен институт" АД се изчисляват от 16 януари 2009 г.
Стойностите на един дял на Професионален пенсионен фонд на "Пенсионноосигурителен институт" АД се изчисляват от 29 януари 2009 г.
На посочените дати стойността на един дял е равна на 1(един) лев.


Изберете дата, за която желаете да визуализирате
стойността на един дял.
8 Май 2018
П В С Ч П С Н
18 30

1

2 3 4

5

6

19

7

8 9 10 11

12

13

20 14 15 16 17 18

19

20

21 21 22 23

24

25

26

27

22 28 29 30 31 1

2

3

23 4 5 6 7 8

9

10

Разработено от: Виниз Софт ®