стойност за 1 дял  |    ППФ  |    УПФ  |    ДПФ  |    ДПФПС  |    доходност  |    информация  | 


Информация за стойностите на 1 дял на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване

Стойност на един дял за
08.3.2019 г.
ПОД ДПФ ППФ УПФ ДПФПС
ПОК "ДОВЕРИЕ" АД 1,81499 лв 1,73747 лв 1,71431 лв 0,00000 лв
ПОК "СЪГЛАСИЕ" АД 1,93465 лв 1,86992 лв 1,94625 лв 0,00000 лв
ПОК "ДСК - РОДИНА" АД 1,82891 лв 1,61489 лв 1,66135 лв 1,48301 лв
ПОД "АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ" АД 1,57432 лв 1,49401 лв 1,49924 лв 0,00000 лв
„ЕН ЕН ПОД” ЕАД 1,84311 лв 1,75022 лв 1,70702 лв 0,00000 лв
ПОАД "ЦКБ-СИЛА" АД 1,79826 лв 1,89708 лв 1,92190 лв 0,00000 лв
"ПОД - БЪДЕЩЕ" АД 1,04132 лв 1,45066 лв 1,51825 лв 0,00000 лв
ИНДЕКС (VOLIDEX, PROFIDEX, UNIDEX) 1,76371 лв 1,60096 лв 1,66597 лв 0,00000 лв
ПОД "ТОПЛИНА" АД 1,36033 лв 1,37605 лв 1,39514 лв 0,00000 лв
"ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ" АД 1,65066 лв 1,53704 лв 1,57401 лв 0,00000 лв
* Стойностите на един дял на фондовете на всички дружества се изчисляват от 1 юли 2004 г.
Стойностите на един дял на фондовете на ПОД „Топлина” АД се изчисляват от 21 март 2007 година.
Стойностите на един дял на Доброволен пенсионен фонд по професионални схеми на ПОК „ДСК – Родина” се изчисляват от 25 юни 2008 г.
Стойностите на един дял на Универсален пенсионен фонд на „Пенсионноосигурителен институт” АД се изчисляват от 4 декември 2008 г.
Стойностите на един дял на Доброволен пенсионен фонд на "Пенсионноосигурителен институт" АД се изчисляват от 16 януари 2009 г.
Стойностите на един дял на Професионален пенсионен фонд на "Пенсионноосигурителен институт" АД се изчисляват от 29 януари 2009 г.
На посочените дати стойността на един дял е равна на 1(един) лев.


Изберете дата, за която желаете да визуализирате
стойността на един дял.
8 Март 2019
П В С Ч П С Н
9 25 26 27 28 1

2

3

10

4

5 6 7 8

9

10

11 11 12 13 14 15

16

17

12 18 19 20 21 22

23

24

13 25 26 27 28 29

30

31

14 1 2 3 4 5

6

7

Разработено от: Виниз Софт ®