стойност за 1 дял  |    ППФ  |    УПФ  |    ДПФ  |    ДПФПС  |    доходност  |    информация  | 


Информация за стойностите на 1 дял на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване

Стойност на един дял за
08.3.2018 г.
ПОД ДПФ ППФ УПФ ДПФПС
ПОК "ДОВЕРИЕ" АД 1,83085 лв 1,75827 лв 1,71772 лв 0,00000 лв
ПОК "СЪГЛАСИЕ" АД 1,92554 лв 1,85342 лв 1,92773 лв 0,00000 лв
ПОК "ДСК - РОДИНА" АД 1,84160 лв 1,63764 лв 1,68246 лв 1,50015 лв
ПОД "АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ" АД 1,60316 лв 1,52393 лв 1,52758 лв 0,00000 лв
„ЕН ЕН ПОД” ЕАД 1,84735 лв 1,75656 лв 1,71427 лв 0,00000 лв
ПОАД "ЦКБ-СИЛА" АД 1,76007 лв 1,84739 лв 1,88012 лв 0,00000 лв
"ПОД - БЪДЕЩЕ" АД 1,05949 лв 1,46136 лв 1,53149 лв 0,00000 лв
ИНДЕКС (VOLIDEX, PROFIDEX, UNIDEX) 1,76943 лв 1,60398 лв 1,67226 лв 0,00000 лв
ПОД "ТОПЛИНА" АД 1,35506 лв 1,36699 лв 1,37981 лв 0,00000 лв
"ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ" АД 1,73011 лв 1,55547 лв 1,58630 лв 0,00000 лв
* Стойностите на един дял на фондовете на всички дружества се изчисляват от 1 юли 2004 г.
Стойностите на един дял на фондовете на ПОД „Топлина” АД се изчисляват от 21 март 2007 година.
Стойностите на един дял на Доброволен пенсионен фонд по професионални схеми на ПОК „ДСК – Родина” се изчисляват от 25 юни 2008 г.
Стойностите на един дял на Универсален пенсионен фонд на „Пенсионноосигурителен институт” АД се изчисляват от 4 декември 2008 г.
Стойностите на един дял на Доброволен пенсионен фонд на "Пенсионноосигурителен институт" АД се изчисляват от 16 януари 2009 г.
Стойностите на един дял на Професионален пенсионен фонд на "Пенсионноосигурителен институт" АД се изчисляват от 29 януари 2009 г.
На посочените дати стойността на един дял е равна на 1(един) лев.


Изберете дата, за която желаете да визуализирате
стойността на един дял.
8 Март 2018
П В С Ч П С Н
9 26 27 28 1 2

3

4

10

5

6 7 8 9

10

11

11 12 13 14 15 16

17

18

12 19 20 21 22 23

24

25

13 26 27 28 29 30

31

1

14 2 3 4 5

6

7

8

Разработено от: Виниз Софт ®