стойност за 1 дял  |    ППФ  |    УПФ  |    ДПФ  |    ДПФПС  |    доходност  |    информация  | 


Информация за стойностите на 1 дял на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване

Стойност на един дял за
08.2.2019 г.
ПОД ДПФ ППФ УПФ ДПФПС
ПОК "ДОВЕРИЕ" АД 1,81114 лв 1,73368 лв 1,70823 лв 0,00000 лв
ПОК "СЪГЛАСИЕ" АД 1,93920 лв 1,88886 лв 1,93091 лв 0,00000 лв
ПОК "ДСК - РОДИНА" АД 1,80000 лв 1,58925 лв 1,63503 лв 1,46030 лв
ПОД "АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ" АД 1,55399 лв 1,47530 лв 1,48259 лв 0,00000 лв
„ЕН ЕН ПОД” ЕАД 1,82042 лв 1,72907 лв 1,68641 лв 0,00000 лв
ПОАД "ЦКБ-СИЛА" АД 1,79973 лв 1,89605 лв 1,91403 лв 0,00000 лв
"ПОД - БЪДЕЩЕ" АД 1,05092 лв 1,44824 лв 1,52401 лв 0,00000 лв
ИНДЕКС (VOLIDEX, PROFIDEX, UNIDEX) 1,75084 лв 1,59549 лв 1,65201 лв 0,00000 лв
ПОД "ТОПЛИНА" АД 1,35468 лв 1,36819 лв 1,38631 лв 0,00000 лв
"ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ" АД 1,65013 лв 1,52996 лв 1,56638 лв 0,00000 лв
* Стойностите на един дял на фондовете на всички дружества се изчисляват от 1 юли 2004 г.
Стойностите на един дял на фондовете на ПОД „Топлина” АД се изчисляват от 21 март 2007 година.
Стойностите на един дял на Доброволен пенсионен фонд по професионални схеми на ПОК „ДСК – Родина” се изчисляват от 25 юни 2008 г.
Стойностите на един дял на Универсален пенсионен фонд на „Пенсионноосигурителен институт” АД се изчисляват от 4 декември 2008 г.
Стойностите на един дял на Доброволен пенсионен фонд на "Пенсионноосигурителен институт" АД се изчисляват от 16 януари 2009 г.
Стойностите на един дял на Професионален пенсионен фонд на "Пенсионноосигурителен институт" АД се изчисляват от 29 януари 2009 г.
На посочените дати стойността на един дял е равна на 1(един) лев.


Изберете дата, за която желаете да визуализирате
стойността на един дял.
8 Февруари 2019
П В С Ч П С Н
5 28 29 30 31 1

2

3

6 4 5 6 7 8

9

10

7 11 12 13 14 15

16

17

8 18 19 20 21 22

23

24

9 25 26 27 28 1

2

3

10

4

5 6 7 8

9

10

Разработено от: Виниз Софт ®