стойност за 1 дял  |    ППФ  |    УПФ  |    ДПФ  |    ДПФПС  |    доходност  |    информация  | 


Информация за стойностите на 1 дял на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване

Стойност на един дял за
08.2.2018 г.
ПОД ДПФ ППФ УПФ ДПФПС
ПОК "ДОВЕРИЕ" АД 1,83784 лв 1,76643 лв 1,72473 лв 0,00000 лв
ПОК "СЪГЛАСИЕ" АД 1,95544 лв 1,87381 лв 1,94344 лв 0,00000 лв
ПОК "ДСК - РОДИНА" АД 1,85592 лв 1,65174 лв 1,69690 лв 1,51209 лв
ПОД "АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ" АД 1,61152 лв 1,53181 лв 1,53658 лв 0,00000 лв
„ЕН ЕН ПОД” ЕАД 1,85910 лв 1,76690 лв 1,72505 лв 0,00000 лв
ПОАД "ЦКБ-СИЛА" АД 1,75873 лв 1,84950 лв 1,88454 лв 0,00000 лв
"ПОД - БЪДЕЩЕ" АД 1,04478 лв 1,45395 лв 1,52693 лв 0,00000 лв
ИНДЕКС (VOLIDEX, PROFIDEX, UNIDEX) 1,78069 лв 1,61450 лв 1,68231 лв 0,00000 лв
ПОД "ТОПЛИНА" АД 1,35213 лв 1,36517 лв 1,37842 лв 0,00000 лв
"ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ" АД 1,74059 лв 1,56238 лв 1,59359 лв 0,00000 лв
* Стойностите на един дял на фондовете на всички дружества се изчисляват от 1 юли 2004 г.
Стойностите на един дял на фондовете на ПОД „Топлина” АД се изчисляват от 21 март 2007 година.
Стойностите на един дял на Доброволен пенсионен фонд по професионални схеми на ПОК „ДСК – Родина” се изчисляват от 25 юни 2008 г.
Стойностите на един дял на Универсален пенсионен фонд на „Пенсионноосигурителен институт” АД се изчисляват от 4 декември 2008 г.
Стойностите на един дял на Доброволен пенсионен фонд на "Пенсионноосигурителен институт" АД се изчисляват от 16 януари 2009 г.
Стойностите на един дял на Професионален пенсионен фонд на "Пенсионноосигурителен институт" АД се изчисляват от 29 януари 2009 г.
На посочените дати стойността на един дял е равна на 1(един) лев.


Изберете дата, за която желаете да визуализирате
стойността на един дял.
8 Февруари 2018
П В С Ч П С Н
5 29 30 31 1 2

3

4

6 5 6 7 8 9

10

11

7 12 13 14 15 16

17

18

8 19 20 21 22 23

24

25

9 26 27 28 1 2

3

4

10

5

6 7 8 9

10

11

Разработено от: Виниз Софт ®