стойност за 1 дял  |    ППФ  |    УПФ  |    ДПФ  |    ДПФПС  |    доходност  |    информация  | 


Информация за стойностите на 1 дял на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване

Стойност на един дял за
08.12.2017 г.
ПОД ДПФ ППФ УПФ ДПФПС
ПОК "ДОВЕРИЕ" АД 1,85665 лв 1,78865 лв 1,74794 лв 0,00000 лв
ПОК "СЪГЛАСИЕ" АД 1,93347 лв 1,87634 лв 1,94105 лв 0,00000 лв
ПОК "ДСК - РОДИНА" АД 1,86018 лв 1,65942 лв 1,70403 лв 1,51539 лв
ПОД "АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ" АД 1,62805 лв 1,54635 лв 1,55129 лв 0,00000 лв
„ЕН ЕН ПОД” ЕАД 1,87403 лв 1,78453 лв 1,74008 лв 0,00000 лв
ПОАД "ЦКБ-СИЛА" АД 1,76958 лв 1,86230 лв 1,88993 лв 0,00000 лв
"ПОД - БЪДЕЩЕ" АД 1,02329 лв 1,43896 лв 1,51347 лв 0,00000 лв
ИНДЕКС (VOLIDEX, PROFIDEX, UNIDEX) 1,78937 лв 1,62695 лв 1,69373 лв 0,00000 лв
ПОД "ТОПЛИНА" АД 1,34573 лв 1,36648 лв 1,38194 лв 0,00000 лв
"ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ" АД 1,74490 лв 1,57107 лв 1,60229 лв 0,00000 лв
* Стойностите на един дял на фондовете на всички дружества се изчисляват от 1 юли 2004 г.
Стойностите на един дял на фондовете на ПОД „Топлина” АД се изчисляват от 21 март 2007 година.
Стойностите на един дял на Доброволен пенсионен фонд по професионални схеми на ПОК „ДСК – Родина” се изчисляват от 25 юни 2008 г.
Стойностите на един дял на Универсален пенсионен фонд на „Пенсионноосигурителен институт” АД се изчисляват от 4 декември 2008 г.
Стойностите на един дял на Доброволен пенсионен фонд на "Пенсионноосигурителен институт" АД се изчисляват от 16 януари 2009 г.
Стойностите на един дял на Професионален пенсионен фонд на "Пенсионноосигурителен институт" АД се изчисляват от 29 януари 2009 г.
На посочените дати стойността на един дял е равна на 1(един) лев.


Изберете дата, за която желаете да визуализирате
стойността на един дял.
8 Декември 2017
П В С Ч П С Н
48 27 28 29 30 1

2

3

49 4 5 6 7 8

9

10

50 11 12 13 14 15

16

17

51 18 19 20 21 22

23

24

52

25

26

27

28 29

30

31

1

1

2 3 4 5

6

7

Разработено от: Виниз Софт ®