стойност за 1 дял  |    ППФ  |    УПФ  |    ДПФ  |    ДПФПС  |    доходност  |    информация  | 


Информация за стойностите на 1 дял на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване

Стойност на един дял за
08.11.2017 г.
ПОД ДПФ ППФ УПФ ДПФПС
ПОК "ДОВЕРИЕ" АД 1,85451 лв 1,78588 лв 1,74605 лв 0,00000 лв
ПОК "СЪГЛАСИЕ" АД 1,91183 лв 1,86114 лв 1,93632 лв 0,00000 лв
ПОК "ДСК - РОДИНА" АД 1,86444 лв 1,66316 лв 1,70933 лв 1,51941 лв
ПОД "АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ" АД 1,62797 лв 1,54810 лв 1,55339 лв 0,00000 лв
„ЕН ЕН ПОД” ЕАД 1,87312 лв 1,78660 лв 1,74146 лв 0,00000 лв
ПОАД "ЦКБ-СИЛА" АД 1,75959 лв 1,85594 лв 1,88570 лв 0,00000 лв
"ПОД - БЪДЕЩЕ" АД 1,02640 лв 1,43758 лв 1,50424 лв 0,00000 лв
ИНДЕКС (VOLIDEX, PROFIDEX, UNIDEX) 1,78488 лв 1,62213 лв 1,69352 лв 0,00000 лв
ПОД "ТОПЛИНА" АД 1,34904 лв 1,36579 лв 1,38032 лв 0,00000 лв
"ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ" АД 1,74816 лв 1,57555 лв 1,60651 лв 0,00000 лв
* Стойностите на един дял на фондовете на всички дружества се изчисляват от 1 юли 2004 г.
Стойностите на един дял на фондовете на ПОД „Топлина” АД се изчисляват от 21 март 2007 година.
Стойностите на един дял на Доброволен пенсионен фонд по професионални схеми на ПОК „ДСК – Родина” се изчисляват от 25 юни 2008 г.
Стойностите на един дял на Универсален пенсионен фонд на „Пенсионноосигурителен институт” АД се изчисляват от 4 декември 2008 г.
Стойностите на един дял на Доброволен пенсионен фонд на "Пенсионноосигурителен институт" АД се изчисляват от 16 януари 2009 г.
Стойностите на един дял на Професионален пенсионен фонд на "Пенсионноосигурителен институт" АД се изчисляват от 29 януари 2009 г.
На посочените дати стойността на един дял е равна на 1(един) лев.


Изберете дата, за която желаете да визуализирате
стойността на един дял.
8 Ноември 2017
П В С Ч П С Н
44 30 31 1 2 3

4

5

45 6 7 8 9 10

11

12

46 13 14 15 16 17

18

19

47 20 21 22 23 24

25

26

48 27 28 29 30 1

2

3

49 4 5 6 7 8

9

10

Разработено от: Виниз Софт ®