стойност за 1 дял  |    ППФ  |    УПФ  |    ДПФ  |    ДПФПС  |    доходност  |    информация  | 


Информация за стойностите на 1 дял на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване

Стойност на един дял за
08.10.2018 г.
ПОД ДПФ ППФ УПФ ДПФПС
ПОК "ДОВЕРИЕ" АД 1,84231 лв 1,75751 лв 1,72942 лв 0,00000 лв
ПОК "СЪГЛАСИЕ" АД 1,91544 лв 1,86877 лв 1,93519 лв 0,00000 лв
ПОК "ДСК - РОДИНА" АД 1,84034 лв 1,62715 лв 1,67408 лв 1,49754 лв
ПОД "АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ" АД 1,59362 лв 1,50625 лв 1,51190 лв 0,00000 лв
„ЕН ЕН ПОД” ЕАД 1,85138 лв 1,75222 лв 1,71018 лв 0,00000 лв
ПОАД "ЦКБ-СИЛА" АД 1,76633 лв 1,87322 лв 1,89464 лв 0,00000 лв
"ПОД - БЪДЕЩЕ" АД 1,05811 лв 1,45279 лв 1,52675 лв 0,00000 лв
ИНДЕКС (VOLIDEX, PROFIDEX, UNIDEX) 1,77034 лв 1,60736 лв 1,67129 лв 0,00000 лв
ПОД "ТОПЛИНА" АД 1,35731 лв 1,36904 лв 1,38755 лв 0,00000 лв
"ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ" АД 1,66237 лв 1,53549 лв 1,56974 лв 0,00000 лв
* Стойностите на един дял на фондовете на всички дружества се изчисляват от 1 юли 2004 г.
Стойностите на един дял на фондовете на ПОД „Топлина” АД се изчисляват от 21 март 2007 година.
Стойностите на един дял на Доброволен пенсионен фонд по професионални схеми на ПОК „ДСК – Родина” се изчисляват от 25 юни 2008 г.
Стойностите на един дял на Универсален пенсионен фонд на „Пенсионноосигурителен институт” АД се изчисляват от 4 декември 2008 г.
Стойностите на един дял на Доброволен пенсионен фонд на "Пенсионноосигурителен институт" АД се изчисляват от 16 януари 2009 г.
Стойностите на един дял на Професионален пенсионен фонд на "Пенсионноосигурителен институт" АД се изчисляват от 29 януари 2009 г.
На посочените дати стойността на един дял е равна на 1(един) лев.


Изберете дата, за която желаете да визуализирате
стойността на един дял.
8 Октомври 2018
П В С Ч П С Н
39

24

25 26 27 28

29

30

40 1 2 3 4 5

6

7

41 8 9 10 11 12

13

14

42 15 16 17 18 19

20

21

43 22 23 24 25 26

27

28

44 29 30 31 1 2

3

4

Разработено от: Виниз Софт ®