стойност за 1 дял  |    ППФ  |    УПФ  |    ДПФ  |    ДПФПС  |    доходност  |    информация  | 


Информация за стойностите на 1 дял на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване

Стойност на един дял за
08.1.2019 г.
ПОД ДПФ ППФ УПФ ДПФПС
ПОК "ДОВЕРИЕ" АД 1,78558 лв 1,71214 лв 1,68305 лв 0,00000 лв
ПОК "СЪГЛАСИЕ" АД 1,92922 лв 1,87136 лв 1,91001 лв 0,00000 лв
ПОК "ДСК - РОДИНА" АД 1,76732 лв 1,55984 лв 1,60535 лв 1,43544 лв
ПОД "АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ" АД 1,53046 лв 1,45573 лв 1,46107 лв 0,00000 лв
„ЕН ЕН ПОД” ЕАД 1,78952 лв 1,69937 лв 1,65651 лв 0,00000 лв
ПОАД "ЦКБ-СИЛА" АД 1,79324 лв 1,88324 лв 1,90095 лв 0,00000 лв
"ПОД - БЪДЕЩЕ" АД 1,04534 лв 1,43886 лв 1,51571 лв 0,00000 лв
ИНДЕКС (VOLIDEX, PROFIDEX, UNIDEX) 1,72785 лв 1,57556 лв 1,62931 лв 0,00000 лв
ПОД "ТОПЛИНА" АД 1,35133 лв 1,36443 лв 1,37478 лв 0,00000 лв
"ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ" АД 1,62859 лв 1,51732 лв 1,55488 лв 0,00000 лв
* Стойностите на един дял на фондовете на всички дружества се изчисляват от 1 юли 2004 г.
Стойностите на един дял на фондовете на ПОД „Топлина” АД се изчисляват от 21 март 2007 година.
Стойностите на един дял на Доброволен пенсионен фонд по професионални схеми на ПОК „ДСК – Родина” се изчисляват от 25 юни 2008 г.
Стойностите на един дял на Универсален пенсионен фонд на „Пенсионноосигурителен институт” АД се изчисляват от 4 декември 2008 г.
Стойностите на един дял на Доброволен пенсионен фонд на "Пенсионноосигурителен институт" АД се изчисляват от 16 януари 2009 г.
Стойностите на един дял на Професионален пенсионен фонд на "Пенсионноосигурителен институт" АД се изчисляват от 29 януари 2009 г.
На посочените дати стойността на един дял е равна на 1(един) лев.


Изберете дата, за която желаете да визуализирате
стойността на един дял.
8 Януари 2019
П В С Ч П С Н
1 31

1

2 3 4

5

6

2 7 8 9 10 11

12

13

3 14 15 16 17 18

19

20

4 21 22 23 24 25

26

27

5 28 29 30 31 1

2

3

6 4 5 6 7 8

9

10

Разработено от: Виниз Софт ®