стойност за 1 дял  |    ППФ  |    УПФ  |    ДПФ  |    ДПФПС  |    доходност  |    информация  | 


Информация за стойностите на 1 дял на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване

Стойност на един дял за
08.1.2018 г.
ПОД ДПФ ППФ УПФ ДПФПС
ПОК "ДОВЕРИЕ" АД 1,86811 лв 1,79464 лв 1,75531 лв 0,00000 лв
ПОК "СЪГЛАСИЕ" АД 1,95504 лв 1,88674 лв 1,95713 лв 0,00000 лв
ПОК "ДСК - РОДИНА" АД 1,88372 лв 1,67937 лв 1,72480 лв 1,53538 лв
ПОД "АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ" АД 1,63516 лв 1,55440 лв 1,56007 лв 0,00000 лв
„ЕН ЕН ПОД” ЕАД 1,89080 лв 1,79855 лв 1,75368 лв 0,00000 лв
ПОАД "ЦКБ-СИЛА" АД 1,78076 лв 1,86999 лв 1,89645 лв 0,00000 лв
"ПОД - БЪДЕЩЕ" АД 1,04811 лв 1,46052 лв 1,52506 лв 0,00000 лв
ИНДЕКС (VOLIDEX, PROFIDEX, UNIDEX) 1,80394 лв 1,63635 лв 1,70511 лв 0,00000 лв
ПОД "ТОПЛИНА" АД 1,35631 лв 1,37520 лв 1,38728 лв 0,00000 лв
"ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ" АД 1,77012 лв 1,58416 лв 1,61462 лв 0,00000 лв
* Стойностите на един дял на фондовете на всички дружества се изчисляват от 1 юли 2004 г.
Стойностите на един дял на фондовете на ПОД „Топлина” АД се изчисляват от 21 март 2007 година.
Стойностите на един дял на Доброволен пенсионен фонд по професионални схеми на ПОК „ДСК – Родина” се изчисляват от 25 юни 2008 г.
Стойностите на един дял на Универсален пенсионен фонд на „Пенсионноосигурителен институт” АД се изчисляват от 4 декември 2008 г.
Стойностите на един дял на Доброволен пенсионен фонд на "Пенсионноосигурителен институт" АД се изчисляват от 16 януари 2009 г.
Стойностите на един дял на Професионален пенсионен фонд на "Пенсионноосигурителен институт" АД се изчисляват от 29 януари 2009 г.
На посочените дати стойността на един дял е равна на 1(един) лев.


Изберете дата, за която желаете да визуализирате
стойността на един дял.
8 Януари 2018
П В С Ч П С Н
52

25

26

27

28 29

30

31

1

1

2 3 4 5

6

7

2 8 9 10 11 12

13

14

3 15 16 17 18 19

20

21

4 22 23 24 25 26

27

28

5 29 30 31 1 2

3

4

Разработено от: Виниз Софт ®