стойност за 1 дял  |    ППФ  |    УПФ  |    ДПФ  |    ДПФПС  |    доходност  |    информация  | 


Информация за стойностите на 1 дял на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване

Стойност на един дял за
07.9.2017 г.
ПОД ДПФ ППФ УПФ ДПФПС
ПОК "ДОВЕРИЕ" АД 1,81107 лв 1,75121 лв 1,71619 лв 0,00000 лв
ПОК "СЪГЛАСИЕ" АД 1,86574 лв 1,81579 лв 1,89739 лв 0,00000 лв
ПОК "ДСК - РОДИНА" АД 1,81480 лв 1,61553 лв 1,66283 лв 1,47962 лв
ПОД "АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ" АД 1,60170 лв 1,52964 лв 1,53168 лв 0,00000 лв
„ЕН ЕН ПОД” ЕАД 1,84133 лв 1,75823 лв 1,71343 лв 0,00000 лв
ПОАД "ЦКБ-СИЛА" АД 1,73569 лв 1,83362 лв 1,86631 лв 0,00000 лв
"ПОД - БЪДЕЩЕ" АД 1,04168 лв 1,43860 лв 1,50893 лв 0,00000 лв
ИНДЕКС (VOLIDEX, PROFIDEX, UNIDEX) 1,74857 лв 1,59001 лв 1,66399 лв 0,00000 лв
ПОД "ТОПЛИНА" АД 1,33526 лв 1,36333 лв 1,37377 лв 0,00000 лв
"ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ" АД 1,75727 лв 1,56799 лв 1,59941 лв 0,00000 лв
* Стойностите на един дял на фондовете на всички дружества се изчисляват от 1 юли 2004 г.
Стойностите на един дял на фондовете на ПОД „Топлина” АД се изчисляват от 21 март 2007 година.
Стойностите на един дял на Доброволен пенсионен фонд по професионални схеми на ПОК „ДСК – Родина” се изчисляват от 25 юни 2008 г.
Стойностите на един дял на Универсален пенсионен фонд на „Пенсионноосигурителен институт” АД се изчисляват от 4 декември 2008 г.
Стойностите на един дял на Доброволен пенсионен фонд на "Пенсионноосигурителен институт" АД се изчисляват от 16 януари 2009 г.
Стойностите на един дял на Професионален пенсионен фонд на "Пенсионноосигурителен институт" АД се изчисляват от 29 януари 2009 г.
На посочените дати стойността на един дял е равна на 1(един) лев.


Изберете дата, за която желаете да визуализирате
стойността на един дял.
7 Септември 2017
П В С Ч П С Н
35 28 29 30 31 1

2

3

36 4 5

6

7 8

9

10

37 11 12 13 14 15

16

17

38 18 19 20 21

22

23

24

39 25 26 27 28 29

30

1

40 2 3 4 5 6

7

8

Разработено от: Виниз Софт ®