стойност за 1 дял  |    ППФ  |    УПФ  |    ДПФ  |    ДПФПС  |    доходност  |    информация  | 


Информация за стойностите на 1 дял на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване

Стойност на един дял за
07.8.2018 г.
ПОД ДПФ ППФ УПФ ДПФПС
ПОК "ДОВЕРИЕ" АД 1,84970 лв 1,76457 лв 1,74177 лв 0,00000 лв
ПОК "СЪГЛАСИЕ" АД 1,90264 лв 1,86369 лв 1,93840 лв 0,00000 лв
ПОК "ДСК - РОДИНА" АД 1,83804 лв 1,62758 лв 1,67494 лв 1,49464 лв
ПОД "АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ" АД 1,61012 лв 1,52448 лв 1,53022 лв 0,00000 лв
„ЕН ЕН ПОД” ЕАД 1,86563 лв 1,76761 лв 1,72600 лв 0,00000 лв
ПОАД "ЦКБ-СИЛА" АД 1,77269 лв 1,87323 лв 1,89606 лв 0,00000 лв
"ПОД - БЪДЕЩЕ" АД 1,06481 лв 1,46570 лв 1,52607 лв 0,00000 лв
ИНДЕКС (VOLIDEX, PROFIDEX, UNIDEX) 1,77715 лв 1,61025 лв 1,68027 лв 0,00000 лв
ПОД "ТОПЛИНА" АД 1,35910 лв 1,37071 лв 1,38530 лв 0,00000 лв
"ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ" АД 1,68297 лв 1,54843 лв 1,58134 лв 0,00000 лв
* Стойностите на един дял на фондовете на всички дружества се изчисляват от 1 юли 2004 г.
Стойностите на един дял на фондовете на ПОД „Топлина” АД се изчисляват от 21 март 2007 година.
Стойностите на един дял на Доброволен пенсионен фонд по професионални схеми на ПОК „ДСК – Родина” се изчисляват от 25 юни 2008 г.
Стойностите на един дял на Универсален пенсионен фонд на „Пенсионноосигурителен институт” АД се изчисляват от 4 декември 2008 г.
Стойностите на един дял на Доброволен пенсионен фонд на "Пенсионноосигурителен институт" АД се изчисляват от 16 януари 2009 г.
Стойностите на един дял на Професионален пенсионен фонд на "Пенсионноосигурителен институт" АД се изчисляват от 29 януари 2009 г.
На посочените дати стойността на един дял е равна на 1(един) лев.


Изберете дата, за която желаете да визуализирате
стойността на един дял.
7 Август 2018
П В С Ч П С Н
31 30 31 1 2 3

4

5

32 6 7 8 9 10

11

12

33 13 14 15 16 17

18

19

34 20 21 22 23 24

25

26

35 27 28 29 30 31

1

2

36 3 4 5

6

7

8

9

Разработено от: Виниз Софт ®