стойност за 1 дял  |    ППФ  |    УПФ  |    ДПФ  |    ДПФПС  |    доходност  |    информация  | 


Информация за стойностите на 1 дял на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване

Стойност на един дял за
07.8.2017 г.
ПОД ДПФ ППФ УПФ ДПФПС
ПОК "ДОВЕРИЕ" АД 1,80924 лв 1,74846 лв 1,71501 лв 0,00000 лв
ПОК "СЪГЛАСИЕ" АД 1,89476 лв 1,83121 лв 1,88901 лв 0,00000 лв
ПОК "ДСК - РОДИНА" АД 1,81685 лв 1,61701 лв 1,66410 лв 1,48074 лв
ПОД "АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ" АД 1,60464 лв 1,53338 лв 1,53492 лв 0,00000 лв
„ЕН ЕН ПОД” ЕАД 1,84298 лв 1,75933 лв 1,71464 лв 0,00000 лв
ПОАД "ЦКБ-СИЛА" АД 1,73443 лв 1,83190 лв 1,86258 лв 0,00000 лв
"ПОД - БЪДЕЩЕ" АД 1,04073 лв 1,44061 лв 1,51251 лв 0,00000 лв
ИНДЕКС (VOLIDEX, PROFIDEX, UNIDEX) 1,75299 лв 1,59386 лв 1,66345 лв 0,00000 лв
ПОД "ТОПЛИНА" АД 1,32675 лв 1,35488 лв 1,36286 лв 0,00000 лв
"ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ" АД 1,75047 лв 1,56212 лв 1,59408 лв 0,00000 лв
* Стойностите на един дял на фондовете на всички дружества се изчисляват от 1 юли 2004 г.
Стойностите на един дял на фондовете на ПОД „Топлина” АД се изчисляват от 21 март 2007 година.
Стойностите на един дял на Доброволен пенсионен фонд по професионални схеми на ПОК „ДСК – Родина” се изчисляват от 25 юни 2008 г.
Стойностите на един дял на Универсален пенсионен фонд на „Пенсионноосигурителен институт” АД се изчисляват от 4 декември 2008 г.
Стойностите на един дял на Доброволен пенсионен фонд на "Пенсионноосигурителен институт" АД се изчисляват от 16 януари 2009 г.
Стойностите на един дял на Професионален пенсионен фонд на "Пенсионноосигурителен институт" АД се изчисляват от 29 януари 2009 г.
На посочените дати стойността на един дял е равна на 1(един) лев.


Изберете дата, за която желаете да визуализирате
стойността на един дял.
7 Август 2017
П В С Ч П С Н
31 31 1 2 3 4

5

6

32 7 8 9 10 11

12

13

33 14 15 16 17 18

19

20

34 21 22 23 24 25

26

27

35 28 29 30 31 1

2

3

36 4 5

6

7 8

9

10

Разработено от: Виниз Софт ®