стойност за 1 дял  |    ППФ  |    УПФ  |    ДПФ  |    ДПФПС  |    доходност  |    информация  | 


Информация за стойностите на 1 дял на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване

Стойност на един дял за
07.7.2017 г.
ПОД ДПФ ППФ УПФ ДПФПС
ПОК "ДОВЕРИЕ" АД 1,79273 лв 1,73510 лв 1,69681 лв 0,00000 лв
ПОК "СЪГЛАСИЕ" АД 1,86306 лв 1,81518 лв 1,87953 лв 0,00000 лв
ПОК "ДСК - РОДИНА" АД 1,79475 лв 1,59813 лв 1,64494 лв 1,46368 лв
ПОД "АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ" АД 1,59021 лв 1,51952 лв 1,52242 лв 0,00000 лв
„ЕН ЕН ПОД” ЕАД 1,82252 лв 1,73975 лв 1,69609 лв 0,00000 лв
ПОАД "ЦКБ-СИЛА" АД 1,71716 лв 1,81403 лв 1,86311 лв 0,00000 лв
"ПОД - БЪДЕЩЕ" АД 1,04375 лв 1,45689 лв 1,51470 лв 0,00000 лв
ИНДЕКС (VOLIDEX, PROFIDEX, UNIDEX) 1,73314 лв 1,57959 лв 1,65097 лв 0,00000 лв
ПОД "ТОПЛИНА" АД 1,32197 лв 1,34992 лв 1,35746 лв 0,00000 лв
"ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ" АД 1,71956 лв 1,54802 лв 1,58137 лв 0,00000 лв
* Стойностите на един дял на фондовете на всички дружества се изчисляват от 1 юли 2004 г.
Стойностите на един дял на фондовете на ПОД „Топлина” АД се изчисляват от 21 март 2007 година.
Стойностите на един дял на Доброволен пенсионен фонд по професионални схеми на ПОК „ДСК – Родина” се изчисляват от 25 юни 2008 г.
Стойностите на един дял на Универсален пенсионен фонд на „Пенсионноосигурителен институт” АД се изчисляват от 4 декември 2008 г.
Стойностите на един дял на Доброволен пенсионен фонд на "Пенсионноосигурителен институт" АД се изчисляват от 16 януари 2009 г.
Стойностите на един дял на Професионален пенсионен фонд на "Пенсионноосигурителен институт" АД се изчисляват от 29 януари 2009 г.
На посочените дати стойността на един дял е равна на 1(един) лев.


Изберете дата, за която желаете да визуализирате
стойността на един дял.
7 Юли 2017
П В С Ч П С Н
26 26 27 28 29 30

1

2

27 3 4 5 6 7

8

9

28 10 11 12 13 14

15

16

29 17 18 19 20 21

22

23

30 24 25 26 27 28

29

30

31 31 1 2 3 4

5

6

Разработено от: Виниз Софт ®