стойност за 1 дял  |    ППФ  |    УПФ  |    ДПФ  |    ДПФПС  |    доходност  |    информация  | 


Информация за стойностите на 1 дял на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване

Стойност на един дял за
07.6.2017 г.
ПОД ДПФ ППФ УПФ ДПФПС
ПОК "ДОВЕРИЕ" АД 1,80492 лв 1,74542 лв 1,71047 лв 0,00000 лв
ПОК "СЪГЛАСИЕ" АД 1,80296 лв 1,79538 лв 1,88245 лв 0,00000 лв
ПОК "ДСК - РОДИНА" АД 1,78825 лв 1,59455 лв 1,64033 лв 1,45764 лв
ПОД "АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ" АД 1,59573 лв 1,52356 лв 1,52678 лв 0,00000 лв
„ЕН ЕН ПОД” ЕАД 1,81973 лв 1,74048 лв 1,69596 лв 0,00000 лв
ПОАД "ЦКБ-СИЛА" АД 1,68664 лв 1,79250 лв 1,86271 лв 0,00000 лв
"ПОД - БЪДЕЩЕ" АД 1,01476 лв 1,40515 лв 1,47842 лв 0,00000 лв
ИНДЕКС (VOLIDEX, PROFIDEX, UNIDEX) 1,72381 лв 1,57475 лв 1,65356 лв 0,00000 лв
ПОД "ТОПЛИНА" АД 1,32355 лв 1,35171 лв 1,36324 лв 0,00000 лв
"ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ" АД 1,71102 лв 1,54602 лв 1,58061 лв 0,00000 лв
* Стойностите на един дял на фондовете на всички дружества се изчисляват от 1 юли 2004 г.
Стойностите на един дял на фондовете на ПОД „Топлина” АД се изчисляват от 21 март 2007 година.
Стойностите на един дял на Доброволен пенсионен фонд по професионални схеми на ПОК „ДСК – Родина” се изчисляват от 25 юни 2008 г.
Стойностите на един дял на Универсален пенсионен фонд на „Пенсионноосигурителен институт” АД се изчисляват от 4 декември 2008 г.
Стойностите на един дял на Доброволен пенсионен фонд на "Пенсионноосигурителен институт" АД се изчисляват от 16 януари 2009 г.
Стойностите на един дял на Професионален пенсионен фонд на "Пенсионноосигурителен институт" АД се изчисляват от 29 януари 2009 г.
На посочените дати стойността на един дял е равна на 1(един) лев.


Изберете дата, за която желаете да визуализирате
стойността на един дял.
7 Юни 2017
П В С Ч П С Н
22 29 30 31 1 2

3

4

23 5 6 7 8 9

10

11

24 12 13 14 15 16

17

18

25 19 20 21 22 23

24

25

26 26 27 28 29 30

1

2

27 3 4 5 6 7

8

9

Разработено от: Виниз Софт ®