стойност за 1 дял  |    ППФ  |    УПФ  |    ДПФ  |    ДПФПС  |    доходност  |    информация  | 


Информация за стойностите на 1 дял на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване

Стойност на един дял за
07.4.2017 г.
ПОД ДПФ ППФ УПФ ДПФПС
ПОК "ДОВЕРИЕ" АД 1,76520 лв 1,71126 лв 1,68206 лв 0,00000 лв
ПОК "СЪГЛАСИЕ" АД 1,80290 лв 1,79142 лв 1,86774 лв 0,00000 лв
ПОК "ДСК - РОДИНА" АД 1,75116 лв 1,56198 лв 1,60804 лв 1,42757 лв
ПОД "АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ" АД 1,56958 лв 1,49857 лв 1,50256 лв 0,00000 лв
„ЕН ЕН ПОД” ЕАД 1,78630 лв 1,71229 лв 1,66989 лв 0,00000 лв
ПОАД "ЦКБ-СИЛА" АД 1,70269 лв 1,80745 лв 1,86011 лв 0,00000 лв
"ПОД - БЪДЕЩЕ" АД 1,00906 лв 1,39536 лв 1,46808 лв 0,00000 лв
ИНДЕКС (VOLIDEX, PROFIDEX, UNIDEX) 1,70064 лв 1,55717 лв 1,63242 лв 0,00000 лв
ПОД "ТОПЛИНА" АД 1,31039 лв 1,33015 лв 1,34271 лв 0,00000 лв
"ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ" АД 1,68785 лв 1,53363 лв 1,56863 лв 0,00000 лв
* Стойностите на един дял на фондовете на всички дружества се изчисляват от 1 юли 2004 г.
Стойностите на един дял на фондовете на ПОД „Топлина” АД се изчисляват от 21 март 2007 година.
Стойностите на един дял на Доброволен пенсионен фонд по професионални схеми на ПОК „ДСК – Родина” се изчисляват от 25 юни 2008 г.
Стойностите на един дял на Универсален пенсионен фонд на „Пенсионноосигурителен институт” АД се изчисляват от 4 декември 2008 г.
Стойностите на един дял на Доброволен пенсионен фонд на "Пенсионноосигурителен институт" АД се изчисляват от 16 януари 2009 г.
Стойностите на един дял на Професионален пенсионен фонд на "Пенсионноосигурителен институт" АД се изчисляват от 29 януари 2009 г.
На посочените дати стойността на един дял е равна на 1(един) лев.


Изберете дата, за която желаете да визуализирате
стойността на един дял.
7 Април 2017
П В С Ч П С Н
13 27 28 29 30 31

1

2

14 3 4 5 6 7

8

9

15 10 11 12 13

14

15

16

16

17

18 19 20 21

22

23

17 24 25 26 27 28

29

30

18

1

2 3 4 5

6

7

Разработено от: Виниз Софт ®