стойност за 1 дял  |    ППФ  |    УПФ  |    ДПФ  |    ДПФПС  |    доходност  |    информация  | 


Информация за стойностите на 1 дял на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване

Стойност на един дял за
07.3.2019 г.
ПОД ДПФ ППФ УПФ ДПФПС
ПОК "ДОВЕРИЕ" АД 1,81526 лв 1,73736 лв 1,71443 лв 0,00000 лв
ПОК "СЪГЛАСИЕ" АД 1,93554 лв 1,86946 лв 1,94478 лв 0,00000 лв
ПОК "ДСК - РОДИНА" АД 1,82835 лв 1,61439 лв 1,66090 лв 1,48256 лв
ПОД "АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ" АД 1,57493 лв 1,49416 лв 1,49959 лв 0,00000 лв
„ЕН ЕН ПОД” ЕАД 1,84386 лв 1,75043 лв 1,70737 лв 0,00000 лв
ПОАД "ЦКБ-СИЛА" АД 1,79710 лв 1,89514 лв 1,92141 лв 0,00000 лв
"ПОД - БЪДЕЩЕ" АД 1,04592 лв 1,45244 лв 1,51649 лв 0,00000 лв
ИНДЕКС (VOLIDEX, PROFIDEX, UNIDEX) 1,76413 лв 1,60043 лв 1,66591 лв 0,00000 лв
ПОД "ТОПЛИНА" АД 1,35923 лв 1,37576 лв 1,39465 лв 0,00000 лв
"ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ" АД 1,65023 лв 1,53618 лв 1,57295 лв 0,00000 лв
* Стойностите на един дял на фондовете на всички дружества се изчисляват от 1 юли 2004 г.
Стойностите на един дял на фондовете на ПОД „Топлина” АД се изчисляват от 21 март 2007 година.
Стойностите на един дял на Доброволен пенсионен фонд по професионални схеми на ПОК „ДСК – Родина” се изчисляват от 25 юни 2008 г.
Стойностите на един дял на Универсален пенсионен фонд на „Пенсионноосигурителен институт” АД се изчисляват от 4 декември 2008 г.
Стойностите на един дял на Доброволен пенсионен фонд на "Пенсионноосигурителен институт" АД се изчисляват от 16 януари 2009 г.
Стойностите на един дял на Професионален пенсионен фонд на "Пенсионноосигурителен институт" АД се изчисляват от 29 януари 2009 г.
На посочените дати стойността на един дял е равна на 1(един) лев.


Изберете дата, за която желаете да визуализирате
стойността на един дял.
7 Март 2019
П В С Ч П С Н
9 25 26 27 28 1

2

3

10

4

5 6 7 8

9

10

11 11 12 13 14 15

16

17

12 18 19 20 21 22

23

24

13 25 26 27 28 29

30

31

14 1 2 3 4 5

6

7

Разработено от: Виниз Софт ®