стойност за 1 дял  |    ППФ  |    УПФ  |    ДПФ  |    ДПФПС  |    доходност  |    информация  | 


Информация за стойностите на 1 дял на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване

Стойност на един дял за
07.3.2018 г.
ПОД ДПФ ППФ УПФ ДПФПС
ПОК "ДОВЕРИЕ" АД 1,82936 лв 1,75702 лв 1,71654 лв 0,00000 лв
ПОК "СЪГЛАСИЕ" АД 1,91917 лв 1,85048 лв 1,92551 лв 0,00000 лв
ПОК "ДСК - РОДИНА" АД 1,84155 лв 1,63758 лв 1,68244 лв 1,49999 лв
ПОД "АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ" АД 1,60158 лв 1,52247 лв 1,52597 лв 0,00000 лв
„ЕН ЕН ПОД” ЕАД 1,84471 лв 1,75465 лв 1,71269 лв 0,00000 лв
ПОАД "ЦКБ-СИЛА" АД 1,75764 лв 1,84642 лв 1,87856 лв 0,00000 лв
"ПОД - БЪДЕЩЕ" АД 1,06281 лв 1,46417 лв 1,53164 лв 0,00000 лв
ИНДЕКС (VOLIDEX, PROFIDEX, UNIDEX) 1,76688 лв 1,60269 лв 1,67104 лв 0,00000 лв
ПОД "ТОПЛИНА" АД 1,35661 лв 1,36987 лв 1,38169 лв 0,00000 лв
"ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ" АД 1,72948 лв 1,55449 лв 1,58540 лв 0,00000 лв
* Стойностите на един дял на фондовете на всички дружества се изчисляват от 1 юли 2004 г.
Стойностите на един дял на фондовете на ПОД „Топлина” АД се изчисляват от 21 март 2007 година.
Стойностите на един дял на Доброволен пенсионен фонд по професионални схеми на ПОК „ДСК – Родина” се изчисляват от 25 юни 2008 г.
Стойностите на един дял на Универсален пенсионен фонд на „Пенсионноосигурителен институт” АД се изчисляват от 4 декември 2008 г.
Стойностите на един дял на Доброволен пенсионен фонд на "Пенсионноосигурителен институт" АД се изчисляват от 16 януари 2009 г.
Стойностите на един дял на Професионален пенсионен фонд на "Пенсионноосигурителен институт" АД се изчисляват от 29 януари 2009 г.
На посочените дати стойността на един дял е равна на 1(един) лев.


Изберете дата, за която желаете да визуализирате
стойността на един дял.
7 Март 2018
П В С Ч П С Н
9 26 27 28 1 2

3

4

10

5

6 7 8 9

10

11

11 12 13 14 15 16

17

18

12 19 20 21 22 23

24

25

13 26 27 28 29 30

31

1

14 2 3 4 5

6

7

8

Разработено от: Виниз Софт ®