стойност за 1 дял  |    ППФ  |    УПФ  |    ДПФ  |    ДПФПС  |    доходност  |    информация  | 


Информация за стойностите на 1 дял на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване

Стойност на един дял за
07.2.2020 г.
ПОД ДПФ ППФ УПФ ДПФПС
ПОК "ДОВЕРИЕ" АД 1,88709 лв 1,79777 лв 1,77978 лв 0,00000 лв
ПОК "СЪГЛАСИЕ" АД 2,02053 лв 1,97541 лв 2,09346 лв 0,00000 лв
ПОК "ДСК - РОДИНА" АД 1,95474 лв 1,72112 лв 1,76641 лв 1,58144 лв
ПОД "АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ" АД 1,65103 лв 1,56455 лв 1,57145 лв 0,00000 лв
„ЕН ЕН ПОД” ЕАД 1,94593 лв 1,84451 лв 1,79690 лв 0,00000 лв
ПОАД "ЦКБ-СИЛА" АД 1,87254 лв 1,97870 лв 1,99580 лв 0,00000 лв
"ПОД - БЪДЕЩЕ" АД 1,07316 лв 1,48286 лв 1,55883 лв 0,00000 лв
ИНДЕКС (VOLIDEX, PROFIDEX, UNIDEX) 1,85325 лв 1,67670 лв 1,75090 лв 0,00000 лв
ПОД "ТОПЛИНА" АД 1,41497 лв 1,44103 лв 1,48331 лв 0,00000 лв
"ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ" АД 1,71221 лв 1,59262 лв 1,62331 лв 0,00000 лв
* Стойностите на един дял на фондовете на всички дружества се изчисляват от 1 юли 2004 г.
Стойностите на един дял на фондовете на ПОД „Топлина” АД се изчисляват от 21 март 2007 година.
Стойностите на един дял на Доброволен пенсионен фонд по професионални схеми на ПОК „ДСК – Родина” се изчисляват от 25 юни 2008 г.
Стойностите на един дял на Универсален пенсионен фонд на „Пенсионноосигурителен институт” АД се изчисляват от 4 декември 2008 г.
Стойностите на един дял на Доброволен пенсионен фонд на "Пенсионноосигурителен институт" АД се изчисляват от 16 януари 2009 г.
Стойностите на един дял на Професионален пенсионен фонд на "Пенсионноосигурителен институт" АД се изчисляват от 29 януари 2009 г.
На посочените дати стойността на един дял е равна на 1(един) лев.


Изберете дата, за която желаете да визуализирате
стойността на един дял.
7 Февруари 2020
П В С Ч П С Н
5 27 28 29 30 31

1

2

6 3 4 5 6 7

8

9

7 10 11 12 13 14

15

16

8 17 18 19 20 21

22

23

9 24 25 26 27 28

29

1

10 2

3

4 5 6

7

8

Разработено от: Виниз Софт ®