стойност за 1 дял  |    ППФ  |    УПФ  |    ДПФ  |    ДПФПС  |    доходност  |    информация  | 


Информация за стойностите на 1 дял на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване

Стойност на един дял за
07.2.2019 г.
ПОД ДПФ ППФ УПФ ДПФПС
ПОК "ДОВЕРИЕ" АД 1,81332 лв 1,73550 лв 1,71022 лв 0,00000 лв
ПОК "СЪГЛАСИЕ" АД 1,94485 лв 1,89120 лв 1,93404 лв 0,00000 лв
ПОК "ДСК - РОДИНА" АД 1,80693 лв 1,59574 лв 1,64169 лв 1,46566 лв
ПОД "АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ" АД 1,55956 лв 1,48054 лв 1,48804 лв 0,00000 лв
„ЕН ЕН ПОД” ЕАД 1,82627 лв 1,73469 лв 1,69193 лв 0,00000 лв
ПОАД "ЦКБ-СИЛА" АД 1,80047 лв 1,89558 лв 1,91552 лв 0,00000 лв
"ПОД - БЪДЕЩЕ" АД 1,05263 лв 1,44844 лв 1,52444 лв 0,00000 лв
ИНДЕКС (VOLIDEX, PROFIDEX, UNIDEX) 1,75516 лв 1,59896 лв 1,65591 лв 0,00000 лв
ПОД "ТОПЛИНА" АД 1,35425 лв 1,36708 лв 1,38488 лв 0,00000 лв
"ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ" АД 1,65309 лв 1,53152 лв 1,56802 лв 0,00000 лв
* Стойностите на един дял на фондовете на всички дружества се изчисляват от 1 юли 2004 г.
Стойностите на един дял на фондовете на ПОД „Топлина” АД се изчисляват от 21 март 2007 година.
Стойностите на един дял на Доброволен пенсионен фонд по професионални схеми на ПОК „ДСК – Родина” се изчисляват от 25 юни 2008 г.
Стойностите на един дял на Универсален пенсионен фонд на „Пенсионноосигурителен институт” АД се изчисляват от 4 декември 2008 г.
Стойностите на един дял на Доброволен пенсионен фонд на "Пенсионноосигурителен институт" АД се изчисляват от 16 януари 2009 г.
Стойностите на един дял на Професионален пенсионен фонд на "Пенсионноосигурителен институт" АД се изчисляват от 29 януари 2009 г.
На посочените дати стойността на един дял е равна на 1(един) лев.


Изберете дата, за която желаете да визуализирате
стойността на един дял.
7 Февруари 2019
П В С Ч П С Н
5 28 29 30 31 1

2

3

6 4 5 6 7 8

9

10

7 11 12 13 14 15

16

17

8 18 19 20 21 22

23

24

9 25 26 27 28 1

2

3

10

4

5 6 7 8

9

10

Разработено от: Виниз Софт ®