стойност за 1 дял  |    ППФ  |    УПФ  |    ДПФ  |    ДПФПС  |    доходност  |    информация  | 


Информация за стойностите на 1 дял на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване

Стойност на един дял за
07.2.2018 г.
ПОД ДПФ ППФ УПФ ДПФПС
ПОК "ДОВЕРИЕ" АД 1,83410 лв 1,76468 лв 1,72284 лв 0,00000 лв
ПОК "СЪГЛАСИЕ" АД 1,95247 лв 1,87290 лв 1,94012 лв 0,00000 лв
ПОК "ДСК - РОДИНА" АД 1,85163 лв 1,64782 лв 1,69278 лв 1,50852 лв
ПОД "АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ" АД 1,61191 лв 1,53276 лв 1,53745 лв 0,00000 лв
„ЕН ЕН ПОД” ЕАД 1,85448 лв 1,76328 лв 1,72099 лв 0,00000 лв
ПОАД "ЦКБ-СИЛА" АД 1,76346 лв 1,85379 лв 1,88355 лв 0,00000 лв
"ПОД - БЪДЕЩЕ" АД 1,04202 лв 1,45356 лв 1,52672 лв 0,00000 лв
ИНДЕКС (VOLIDEX, PROFIDEX, UNIDEX) 1,77843 лв 1,61396 лв 1,68029 лв 0,00000 лв
ПОД "ТОПЛИНА" АД 1,35135 лв 1,36511 лв 1,37861 лв 0,00000 лв
"ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ" АД 1,73916 лв 1,56038 лв 1,59148 лв 0,00000 лв
* Стойностите на един дял на фондовете на всички дружества се изчисляват от 1 юли 2004 г.
Стойностите на един дял на фондовете на ПОД „Топлина” АД се изчисляват от 21 март 2007 година.
Стойностите на един дял на Доброволен пенсионен фонд по професионални схеми на ПОК „ДСК – Родина” се изчисляват от 25 юни 2008 г.
Стойностите на един дял на Универсален пенсионен фонд на „Пенсионноосигурителен институт” АД се изчисляват от 4 декември 2008 г.
Стойностите на един дял на Доброволен пенсионен фонд на "Пенсионноосигурителен институт" АД се изчисляват от 16 януари 2009 г.
Стойностите на един дял на Професионален пенсионен фонд на "Пенсионноосигурителен институт" АД се изчисляват от 29 януари 2009 г.
На посочените дати стойността на един дял е равна на 1(един) лев.


Изберете дата, за която желаете да визуализирате
стойността на един дял.
7 Февруари 2018
П В С Ч П С Н
5 29 30 31 1 2

3

4

6 5 6 7 8 9

10

11

7 12 13 14 15 16

17

18

8 19 20 21 22 23

24

25

9 26 27 28 1 2

3

4

10

5

6 7 8 9

10

11

Разработено от: Виниз Софт ®