стойност за 1 дял  |    ППФ  |    УПФ  |    ДПФ  |    ДПФПС  |    доходност  |    информация  | 


Информация за стойностите на 1 дял на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване

Стойност на един дял за
07.12.2017 г.
ПОД ДПФ ППФ УПФ ДПФПС
ПОК "ДОВЕРИЕ" АД 1,85641 лв 1,78811 лв 1,74656 лв 0,00000 лв
ПОК "СЪГЛАСИЕ" АД 1,92867 лв 1,87241 лв 1,93865 лв 0,00000 лв
ПОК "ДСК - РОДИНА" АД 1,85676 лв 1,65622 лв 1,70078 лв 1,51263 лв
ПОД "АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ" АД 1,62682 лв 1,54526 лв 1,55052 лв 0,00000 лв
„ЕН ЕН ПОД” ЕАД 1,87138 лв 1,78202 лв 1,73772 лв 0,00000 лв
ПОАД "ЦКБ-СИЛА" АД 1,76795 лв 1,86154 лв 1,88939 лв 0,00000 лв
"ПОД - БЪДЕЩЕ" АД 1,02319 лв 1,43782 лв 1,51317 лв 0,00000 лв
ИНДЕКС (VOLIDEX, PROFIDEX, UNIDEX) 1,78726 лв 1,62493 лв 1,69185 лв 0,00000 лв
ПОД "ТОПЛИНА" АД 1,34501 лв 1,36578 лв 1,38114 лв 0,00000 лв
"ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ" АД 1,74517 лв 1,57116 лв 1,60222 лв 0,00000 лв
* Стойностите на един дял на фондовете на всички дружества се изчисляват от 1 юли 2004 г.
Стойностите на един дял на фондовете на ПОД „Топлина” АД се изчисляват от 21 март 2007 година.
Стойностите на един дял на Доброволен пенсионен фонд по професионални схеми на ПОК „ДСК – Родина” се изчисляват от 25 юни 2008 г.
Стойностите на един дял на Универсален пенсионен фонд на „Пенсионноосигурителен институт” АД се изчисляват от 4 декември 2008 г.
Стойностите на един дял на Доброволен пенсионен фонд на "Пенсионноосигурителен институт" АД се изчисляват от 16 януари 2009 г.
Стойностите на един дял на Професионален пенсионен фонд на "Пенсионноосигурителен институт" АД се изчисляват от 29 януари 2009 г.
На посочените дати стойността на един дял е равна на 1(един) лев.


Изберете дата, за която желаете да визуализирате
стойността на един дял.
7 Декември 2017
П В С Ч П С Н
48 27 28 29 30 1

2

3

49 4 5 6 7 8

9

10

50 11 12 13 14 15

16

17

51 18 19 20 21 22

23

24

52

25

26

27

28 29

30

31

1

1

2 3 4 5

6

7

Разработено от: Виниз Софт ®