стойност за 1 дял  |    ППФ  |    УПФ  |    ДПФ  |    ДПФПС  |    доходност  |    информация  | 


Информация за стойностите на 1 дял на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване

Стойност на един дял за
07.11.2017 г.
ПОД ДПФ ППФ УПФ ДПФПС
ПОК "ДОВЕРИЕ" АД 1,85540 лв 1,78628 лв 1,74627 лв 0,00000 лв
ПОК "СЪГЛАСИЕ" АД 1,91043 лв 1,86072 лв 1,93749 лв 0,00000 лв
ПОК "ДСК - РОДИНА" АД 1,86278 лв 1,66140 лв 1,70765 лв 1,51798 лв
ПОД "АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ" АД 1,62650 лв 1,54645 лв 1,55173 лв 0,00000 лв
„ЕН ЕН ПОД” ЕАД 1,87252 лв 1,78574 лв 1,74051 лв 0,00000 лв
ПОАД "ЦКБ-СИЛА" АД 1,76025 лв 1,85580 лв 1,88627 лв 0,00000 лв
"ПОД - БЪДЕЩЕ" АД 1,02868 лв 1,43979 лв 1,50659 лв 0,00000 лв
ИНДЕКС (VOLIDEX, PROFIDEX, UNIDEX) 1,78431 лв 1,62136 лв 1,69290 лв 0,00000 лв
ПОД "ТОПЛИНА" АД 1,35020 лв 1,36648 лв 1,38082 лв 0,00000 лв
"ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ" АД 1,74599 лв 1,57434 лв 1,60523 лв 0,00000 лв
* Стойностите на един дял на фондовете на всички дружества се изчисляват от 1 юли 2004 г.
Стойностите на един дял на фондовете на ПОД „Топлина” АД се изчисляват от 21 март 2007 година.
Стойностите на един дял на Доброволен пенсионен фонд по професионални схеми на ПОК „ДСК – Родина” се изчисляват от 25 юни 2008 г.
Стойностите на един дял на Универсален пенсионен фонд на „Пенсионноосигурителен институт” АД се изчисляват от 4 декември 2008 г.
Стойностите на един дял на Доброволен пенсионен фонд на "Пенсионноосигурителен институт" АД се изчисляват от 16 януари 2009 г.
Стойностите на един дял на Професионален пенсионен фонд на "Пенсионноосигурителен институт" АД се изчисляват от 29 януари 2009 г.
На посочените дати стойността на един дял е равна на 1(един) лев.


Изберете дата, за която желаете да визуализирате
стойността на един дял.
7 Ноември 2017
П В С Ч П С Н
44 30 31 1 2 3

4

5

45 6 7 8 9 10

11

12

46 13 14 15 16 17

18

19

47 20 21 22 23 24

25

26

48 27 28 29 30 1

2

3

49 4 5 6 7 8

9

10

Разработено от: Виниз Софт ®