стойност за 1 дял  |    ППФ  |    УПФ  |    ДПФ  |    ДПФПС  |    доходност  |    информация  | 


Информация за стойностите на 1 дял на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване

Стойност на един дял за
07.1.2019 г.
ПОД ДПФ ППФ УПФ ДПФПС
ПОК "ДОВЕРИЕ" АД 1,78404 лв 1,71079 лв 1,68218 лв 0,00000 лв
ПОК "СЪГЛАСИЕ" АД 1,93578 лв 1,87492 лв 1,91211 лв 0,00000 лв
ПОК "ДСК - РОДИНА" АД 1,76206 лв 1,55489 лв 1,60043 лв 1,43101 лв
ПОД "АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ" АД 1,52741 лв 1,45272 лв 1,45823 лв 0,00000 лв
„ЕН ЕН ПОД” ЕАД 1,78684 лв 1,69689 лв 1,65447 лв 0,00000 лв
ПОАД "ЦКБ-СИЛА" АД 1,79453 лв 1,88521 лв 1,90344 лв 0,00000 лв
"ПОД - БЪДЕЩЕ" АД 1,04552 лв 1,43881 лв 1,51859 лв 0,00000 лв
ИНДЕКС (VOLIDEX, PROFIDEX, UNIDEX) 1,72643 лв 1,57474 лв 1,62817 лв 0,00000 лв
ПОД "ТОПЛИНА" АД 1,35173 лв 1,36446 лв 1,37407 лв 0,00000 лв
"ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ" АД 1,62708 лв 1,51793 лв 1,55488 лв 0,00000 лв
* Стойностите на един дял на фондовете на всички дружества се изчисляват от 1 юли 2004 г.
Стойностите на един дял на фондовете на ПОД „Топлина” АД се изчисляват от 21 март 2007 година.
Стойностите на един дял на Доброволен пенсионен фонд по професионални схеми на ПОК „ДСК – Родина” се изчисляват от 25 юни 2008 г.
Стойностите на един дял на Универсален пенсионен фонд на „Пенсионноосигурителен институт” АД се изчисляват от 4 декември 2008 г.
Стойностите на един дял на Доброволен пенсионен фонд на "Пенсионноосигурителен институт" АД се изчисляват от 16 януари 2009 г.
Стойностите на един дял на Професионален пенсионен фонд на "Пенсионноосигурителен институт" АД се изчисляват от 29 януари 2009 г.
На посочените дати стойността на един дял е равна на 1(един) лев.


Изберете дата, за която желаете да визуализирате
стойността на един дял.
7 Януари 2019
П В С Ч П С Н
1 31

1

2 3 4

5

6

2 7 8 9 10 11

12

13

3 14 15 16 17 18

19

20

4 21 22 23 24 25

26

27

5 28 29 30 31 1

2

3

6 4 5 6 7 8

9

10

Разработено от: Виниз Софт ®