стойност за 1 дял  |    ППФ  |    УПФ  |    ДПФ  |    ДПФПС  |    доходност  |    информация  | 


Информация за стойностите на 1 дял на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване

Стойност на един дял за
06.8.2018 г.
ПОД ДПФ ППФ УПФ ДПФПС
ПОК "ДОВЕРИЕ" АД 1,85203 лв 1,76709 лв 1,74186 лв 0,00000 лв
ПОК "СЪГЛАСИЕ" АД 1,90716 лв 1,86419 лв 1,93850 лв 0,00000 лв
ПОК "ДСК - РОДИНА" АД 1,83926 лв 1,62859 лв 1,67594 лв 1,49559 лв
ПОД "АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ" АД 1,60911 лв 1,52362 лв 1,52945 лв 0,00000 лв
„ЕН ЕН ПОД” ЕАД 1,86542 лв 1,76721 лв 1,72576 лв 0,00000 лв
ПОАД "ЦКБ-СИЛА" АД 1,77352 лв 1,87458 лв 1,89769 лв 0,00000 лв
"ПОД - БЪДЕЩЕ" АД 1,06730 лв 1,46820 лв 1,52652 лв 0,00000 лв
ИНДЕКС (VOLIDEX, PROFIDEX, UNIDEX) 1,77801 лв 1,61088 лв 1,68048 лв 0,00000 лв
ПОД "ТОПЛИНА" АД 1,35982 лв 1,37305 лв 1,38615 лв 0,00000 лв
"ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ" АД 1,68980 лв 1,55069 лв 1,58342 лв 0,00000 лв
* Стойностите на един дял на фондовете на всички дружества се изчисляват от 1 юли 2004 г.
Стойностите на един дял на фондовете на ПОД „Топлина” АД се изчисляват от 21 март 2007 година.
Стойностите на един дял на Доброволен пенсионен фонд по професионални схеми на ПОК „ДСК – Родина” се изчисляват от 25 юни 2008 г.
Стойностите на един дял на Универсален пенсионен фонд на „Пенсионноосигурителен институт” АД се изчисляват от 4 декември 2008 г.
Стойностите на един дял на Доброволен пенсионен фонд на "Пенсионноосигурителен институт" АД се изчисляват от 16 януари 2009 г.
Стойностите на един дял на Професионален пенсионен фонд на "Пенсионноосигурителен институт" АД се изчисляват от 29 януари 2009 г.
На посочените дати стойността на един дял е равна на 1(един) лев.


Изберете дата, за която желаете да визуализирате
стойността на един дял.
6 Август 2018
П В С Ч П С Н
31 30 31 1 2 3

4

5

32 6 7 8 9 10

11

12

33 13 14 15 16 17

18

19

34 20 21 22 23 24

25

26

35 27 28 29 30 31

1

2

36 3 4 5

6

7

8

9

Разработено от: Виниз Софт ®