стойност за 1 дял  |    ППФ  |    УПФ  |    ДПФ  |    ДПФПС  |    доходност  |    информация  | 


Информация за стойностите на 1 дял на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване

Стойност на един дял за
06.7.2017 г.
ПОД ДПФ ППФ УПФ ДПФПС
ПОК "ДОВЕРИЕ" АД 1,79855 лв 1,74072 лв 1,70254 лв 0,00000 лв
ПОК "СЪГЛАСИЕ" АД 1,83890 лв 1,80707 лв 1,88178 лв 0,00000 лв
ПОК "ДСК - РОДИНА" АД 1,79882 лв 1,60194 лв 1,64865 лв 1,46664 лв
ПОД "АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ" АД 1,59299 лв 1,52216 лв 1,52495 лв 0,00000 лв
„ЕН ЕН ПОД” ЕАД 1,82589 лв 1,74332 лв 1,69944 лв 0,00000 лв
ПОАД "ЦКБ-СИЛА" АД 1,71886 лв 1,81274 лв 1,86521 лв 0,00000 лв
"ПОД - БЪДЕЩЕ" АД 1,04381 лв 1,45625 лв 1,51349 лв 0,00000 лв
ИНДЕКС (VOLIDEX, PROFIDEX, UNIDEX) 1,73354 лв 1,58023 лв 1,65421 лв 0,00000 лв
ПОД "ТОПЛИНА" АД 1,31904 лв 1,35067 лв 1,35957 лв 0,00000 лв
"ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ" АД 1,72396 лв 1,55041 лв 1,58368 лв 0,00000 лв
* Стойностите на един дял на фондовете на всички дружества се изчисляват от 1 юли 2004 г.
Стойностите на един дял на фондовете на ПОД „Топлина” АД се изчисляват от 21 март 2007 година.
Стойностите на един дял на Доброволен пенсионен фонд по професионални схеми на ПОК „ДСК – Родина” се изчисляват от 25 юни 2008 г.
Стойностите на един дял на Универсален пенсионен фонд на „Пенсионноосигурителен институт” АД се изчисляват от 4 декември 2008 г.
Стойностите на един дял на Доброволен пенсионен фонд на "Пенсионноосигурителен институт" АД се изчисляват от 16 януари 2009 г.
Стойностите на един дял на Професионален пенсионен фонд на "Пенсионноосигурителен институт" АД се изчисляват от 29 януари 2009 г.
На посочените дати стойността на един дял е равна на 1(един) лев.


Изберете дата, за която желаете да визуализирате
стойността на един дял.
6 Юли 2017
П В С Ч П С Н
26 26 27 28 29 30

1

2

27 3 4 5 6 7

8

9

28 10 11 12 13 14

15

16

29 17 18 19 20 21

22

23

30 24 25 26 27 28

29

30

31 31 1 2 3 4

5

6

Разработено от: Виниз Софт ®