стойност за 1 дял  |    ППФ  |    УПФ  |    ДПФ  |    ДПФПС  |    доходност  |    информация  | 


Информация за стойностите на 1 дял на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване

Стойност на един дял за
06.6.2017 г.
ПОД ДПФ ППФ УПФ ДПФПС
ПОК "ДОВЕРИЕ" АД 1,80602 лв 1,74584 лв 1,71061 лв 0,00000 лв
ПОК "СЪГЛАСИЕ" АД 1,80558 лв 1,79871 лв 1,88402 лв 0,00000 лв
ПОК "ДСК - РОДИНА" АД 1,78983 лв 1,59609 лв 1,64195 лв 1,45880 лв
ПОД "АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ" АД 1,59415 лв 1,52154 лв 1,52523 лв 0,00000 лв
„ЕН ЕН ПОД” ЕАД 1,81971 лв 1,74020 лв 1,69571 лв 0,00000 лв
ПОАД "ЦКБ-СИЛА" АД 1,69243 лв 1,79469 лв 1,86338 лв 0,00000 лв
"ПОД - БЪДЕЩЕ" АД 1,01574 лв 1,40683 лв 1,47978 лв 0,00000 лв
ИНДЕКС (VOLIDEX, PROFIDEX, UNIDEX) 1,72514 лв 1,57596 лв 1,65384 лв 0,00000 лв
ПОД "ТОПЛИНА" АД 1,32282 лв 1,35061 лв 1,36199 лв 0,00000 лв
"ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ" АД 1,70552 лв 1,54422 лв 1,57918 лв 0,00000 лв
* Стойностите на един дял на фондовете на всички дружества се изчисляват от 1 юли 2004 г.
Стойностите на един дял на фондовете на ПОД „Топлина” АД се изчисляват от 21 март 2007 година.
Стойностите на един дял на Доброволен пенсионен фонд по професионални схеми на ПОК „ДСК – Родина” се изчисляват от 25 юни 2008 г.
Стойностите на един дял на Универсален пенсионен фонд на „Пенсионноосигурителен институт” АД се изчисляват от 4 декември 2008 г.
Стойностите на един дял на Доброволен пенсионен фонд на "Пенсионноосигурителен институт" АД се изчисляват от 16 януари 2009 г.
Стойностите на един дял на Професионален пенсионен фонд на "Пенсионноосигурителен институт" АД се изчисляват от 29 януари 2009 г.
На посочените дати стойността на един дял е равна на 1(един) лев.


Изберете дата, за която желаете да визуализирате
стойността на един дял.
6 Юни 2017
П В С Ч П С Н
22 29 30 31 1 2

3

4

23 5 6 7 8 9

10

11

24 12 13 14 15 16

17

18

25 19 20 21 22 23

24

25

26 26 27 28 29 30

1

2

27 3 4 5 6 7

8

9

Разработено от: Виниз Софт ®