стойност за 1 дял  |    ППФ  |    УПФ  |    ДПФ  |    ДПФПС  |    доходност  |    информация  | 


Информация за стойностите на 1 дял на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване

Стойност на един дял за
06.4.2017 г.
ПОД ДПФ ППФ УПФ ДПФПС
ПОК "ДОВЕРИЕ" АД 1,76350 лв 1,71040 лв 1,68090 лв 0,00000 лв
ПОК "СЪГЛАСИЕ" АД 1,80802 лв 1,79006 лв 1,86689 лв 0,00000 лв
ПОК "ДСК - РОДИНА" АД 1,75124 лв 1,56214 лв 1,60833 лв 1,42756 лв
ПОД "АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ" АД 1,56708 лв 1,49602 лв 1,50041 лв 0,00000 лв
„ЕН ЕН ПОД” ЕАД 1,78466 лв 1,71074 лв 1,66851 лв 0,00000 лв
ПОАД "ЦКБ-СИЛА" АД 1,70657 лв 1,81584 лв 1,86033 лв 0,00000 лв
"ПОД - БЪДЕЩЕ" АД 1,00905 лв 1,39504 лв 1,46786 лв 0,00000 лв
ИНДЕКС (VOLIDEX, PROFIDEX, UNIDEX) 1,70063 лв 1,55744 лв 1,63153 лв 0,00000 лв
ПОД "ТОПЛИНА" АД 1,30961 лв 1,32950 лв 1,34223 лв 0,00000 лв
"ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ" АД 1,68538 лв 1,53197 лв 1,56687 лв 0,00000 лв
* Стойностите на един дял на фондовете на всички дружества се изчисляват от 1 юли 2004 г.
Стойностите на един дял на фондовете на ПОД „Топлина” АД се изчисляват от 21 март 2007 година.
Стойностите на един дял на Доброволен пенсионен фонд по професионални схеми на ПОК „ДСК – Родина” се изчисляват от 25 юни 2008 г.
Стойностите на един дял на Универсален пенсионен фонд на „Пенсионноосигурителен институт” АД се изчисляват от 4 декември 2008 г.
Стойностите на един дял на Доброволен пенсионен фонд на "Пенсионноосигурителен институт" АД се изчисляват от 16 януари 2009 г.
Стойностите на един дял на Професионален пенсионен фонд на "Пенсионноосигурителен институт" АД се изчисляват от 29 януари 2009 г.
На посочените дати стойността на един дял е равна на 1(един) лев.


Изберете дата, за която желаете да визуализирате
стойността на един дял.
6 Април 2017
П В С Ч П С Н
13 27 28 29 30 31

1

2

14 3 4 5 6 7

8

9

15 10 11 12 13

14

15

16

16

17

18 19 20 21

22

23

17 24 25 26 27 28

29

30

18

1

2 3 4 5

6

7

Разработено от: Виниз Софт ®