стойност за 1 дял  |    ППФ  |    УПФ  |    ДПФ  |    ДПФПС  |    доходност  |    информация  | 


Информация за стойностите на 1 дял на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване

Стойност на един дял за
06.3.2019 г.
ПОД ДПФ ППФ УПФ ДПФПС
ПОК "ДОВЕРИЕ" АД 1,81532 лв 1,73721 лв 1,71433 лв 0,00000 лв
ПОК "СЪГЛАСИЕ" АД 1,93340 лв 1,86848 лв 1,94287 лв 0,00000 лв
ПОК "ДСК - РОДИНА" АД 1,82748 лв 1,61373 лв 1,66009 лв 1,48206 лв
ПОД "АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ" АД 1,57477 лв 1,49387 лв 1,49940 лв 0,00000 лв
„ЕН ЕН ПОД” ЕАД 1,84471 лв 1,75099 лв 1,70776 лв 0,00000 лв
ПОАД "ЦКБ-СИЛА" АД 1,78913 лв 1,89148 лв 1,92027 лв 0,00000 лв
"ПОД - БЪДЕЩЕ" АД 1,04616 лв 1,45270 лв 1,51735 лв 0,00000 лв
ИНДЕКС (VOLIDEX, PROFIDEX, UNIDEX) 1,76317 лв 1,59980 лв 1,66537 лв 0,00000 лв
ПОД "ТОПЛИНА" АД 1,35774 лв 1,37446 лв 1,39289 лв 0,00000 лв
"ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ" АД 1,65032 лв 1,53607 лв 1,57261 лв 0,00000 лв
* Стойностите на един дял на фондовете на всички дружества се изчисляват от 1 юли 2004 г.
Стойностите на един дял на фондовете на ПОД „Топлина” АД се изчисляват от 21 март 2007 година.
Стойностите на един дял на Доброволен пенсионен фонд по професионални схеми на ПОК „ДСК – Родина” се изчисляват от 25 юни 2008 г.
Стойностите на един дял на Универсален пенсионен фонд на „Пенсионноосигурителен институт” АД се изчисляват от 4 декември 2008 г.
Стойностите на един дял на Доброволен пенсионен фонд на "Пенсионноосигурителен институт" АД се изчисляват от 16 януари 2009 г.
Стойностите на един дял на Професионален пенсионен фонд на "Пенсионноосигурителен институт" АД се изчисляват от 29 януари 2009 г.
На посочените дати стойността на един дял е равна на 1(един) лев.


Изберете дата, за която желаете да визуализирате
стойността на един дял.
6 Март 2019
П В С Ч П С Н
9 25 26 27 28 1

2

3

10

4

5 6 7 8

9

10

11 11 12 13 14 15

16

17

12 18 19 20 21 22

23

24

13 25 26 27 28 29

30

31

14 1 2 3 4 5

6

7

Разработено от: Виниз Софт ®