стойност за 1 дял  |    ППФ  |    УПФ  |    ДПФ  |    ДПФПС  |    доходност  |    информация  | 


Информация за стойностите на 1 дял на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване

Стойност на един дял за
06.3.2018 г.
ПОД ДПФ ППФ УПФ ДПФПС
ПОК "ДОВЕРИЕ" АД 1,82534 лв 1,75466 лв 1,71314 лв 0,00000 лв
ПОК "СЪГЛАСИЕ" АД 1,92278 лв 1,85262 лв 1,92558 лв 0,00000 лв
ПОК "ДСК - РОДИНА" АД 1,83668 лв 1,63325 лв 1,67803 лв 1,49542 лв
ПОД "АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ" АД 1,60214 лв 1,52401 лв 1,52749 лв 0,00000 лв
„ЕН ЕН ПОД” ЕАД 1,83937 лв 1,75026 лв 1,70907 лв 0,00000 лв
ПОАД "ЦКБ-СИЛА" АД 1,75419 лв 1,84606 лв 1,88042 лв 0,00000 лв
"ПОД - БЪДЕЩЕ" АД 1,06250 лв 1,46305 лв 1,52991 лв 0,00000 лв
ИНДЕКС (VOLIDEX, PROFIDEX, UNIDEX) 1,76457 лв 1,60184 лв 1,66965 лв 0,00000 лв
ПОД "ТОПЛИНА" АД 1,35521 лв 1,36773 лв 1,38059 лв 0,00000 лв
"ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ" АД 1,73165 лв 1,55514 лв 1,58604 лв 0,00000 лв
* Стойностите на един дял на фондовете на всички дружества се изчисляват от 1 юли 2004 г.
Стойностите на един дял на фондовете на ПОД „Топлина” АД се изчисляват от 21 март 2007 година.
Стойностите на един дял на Доброволен пенсионен фонд по професионални схеми на ПОК „ДСК – Родина” се изчисляват от 25 юни 2008 г.
Стойностите на един дял на Универсален пенсионен фонд на „Пенсионноосигурителен институт” АД се изчисляват от 4 декември 2008 г.
Стойностите на един дял на Доброволен пенсионен фонд на "Пенсионноосигурителен институт" АД се изчисляват от 16 януари 2009 г.
Стойностите на един дял на Професионален пенсионен фонд на "Пенсионноосигурителен институт" АД се изчисляват от 29 януари 2009 г.
На посочените дати стойността на един дял е равна на 1(един) лев.


Изберете дата, за която желаете да визуализирате
стойността на един дял.
6 Март 2018
П В С Ч П С Н
9 26 27 28 1 2

3

4

10

5

6 7 8 9

10

11

11 12 13 14 15 16

17

18

12 19 20 21 22 23

24

25

13 26 27 28 29 30

31

1

14 2 3 4 5

6

7

8

Разработено от: Виниз Софт ®