стойност за 1 дял  |    ППФ  |    УПФ  |    ДПФ  |    ДПФПС  |    доходност  |    информация  | 


Информация за стойностите на 1 дял на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване

Стойност на един дял за
06.2.2020 г.
ПОД ДПФ ППФ УПФ ДПФПС
ПОК "ДОВЕРИЕ" АД 1,88431 лв 1,79512 лв 1,77659 лв 0,00000 лв
ПОК "СЪГЛАСИЕ" АД 2,01739 лв 1,97240 лв 2,08990 лв 0,00000 лв
ПОК "ДСК - РОДИНА" АД 1,95087 лв 1,71762 лв 1,76292 лв 1,57835 лв
ПОД "АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ" АД 1,64891 лв 1,56227 лв 1,56876 лв 0,00000 лв
„ЕН ЕН ПОД” ЕАД 1,94238 лв 1,84118 лв 1,79366 лв 0,00000 лв
ПОАД "ЦКБ-СИЛА" АД 1,87121 лв 1,97744 лв 1,99457 лв 0,00000 лв
"ПОД - БЪДЕЩЕ" АД 1,07308 лв 1,48227 лв 1,55827 лв 0,00000 лв
ИНДЕКС (VOLIDEX, PROFIDEX, UNIDEX) 1,85054 лв 1,67406 лв 1,74803 лв 0,00000 лв
ПОД "ТОПЛИНА" АД 1,41474 лв 1,44087 лв 1,48212 лв 0,00000 лв
"ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ" АД 1,70563 лв 1,59000 лв 1,62074 лв 0,00000 лв
* Стойностите на един дял на фондовете на всички дружества се изчисляват от 1 юли 2004 г.
Стойностите на един дял на фондовете на ПОД „Топлина” АД се изчисляват от 21 март 2007 година.
Стойностите на един дял на Доброволен пенсионен фонд по професионални схеми на ПОК „ДСК – Родина” се изчисляват от 25 юни 2008 г.
Стойностите на един дял на Универсален пенсионен фонд на „Пенсионноосигурителен институт” АД се изчисляват от 4 декември 2008 г.
Стойностите на един дял на Доброволен пенсионен фонд на "Пенсионноосигурителен институт" АД се изчисляват от 16 януари 2009 г.
Стойностите на един дял на Професионален пенсионен фонд на "Пенсионноосигурителен институт" АД се изчисляват от 29 януари 2009 г.
На посочените дати стойността на един дял е равна на 1(един) лев.


Изберете дата, за която желаете да визуализирате
стойността на един дял.
6 Февруари 2020
П В С Ч П С Н
5 27 28 29 30 31

1

2

6 3 4 5 6 7

8

9

7 10 11 12 13 14

15

16

8 17 18 19 20 21

22

23

9 24 25 26 27 28

29

1

10 2

3

4 5 6

7

8

Разработено от: Виниз Софт ®