стойност за 1 дял  |    ППФ  |    УПФ  |    ДПФ  |    ДПФПС  |    доходност  |    информация  | 


Информация за стойностите на 1 дял на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване

Стойност на един дял за
06.2.2019 г.
ПОД ДПФ ППФ УПФ ДПФПС
ПОК "ДОВЕРИЕ" АД 1,81417 лв 1,73624 лв 1,71107 лв 0,00000 лв
ПОК "СЪГЛАСИЕ" АД 1,94515 лв 1,89075 лв 1,93338 лв 0,00000 лв
ПОК "ДСК - РОДИНА" АД 1,80764 лв 1,59647 лв 1,64243 лв 1,46636 лв
ПОД "АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ" АД 1,55973 лв 1,48095 лв 1,48848 лв 0,00000 лв
„ЕН ЕН ПОД” ЕАД 1,82683 лв 1,73518 лв 1,69257 лв 0,00000 лв
ПОАД "ЦКБ-СИЛА" АД 1,79984 лв 1,89396 лв 1,91436 лв 0,00000 лв
"ПОД - БЪДЕЩЕ" АД 1,05103 лв 1,44829 лв 1,52419 лв 0,00000 лв
ИНДЕКС (VOLIDEX, PROFIDEX, UNIDEX) 1,75577 лв 1,59885 лв 1,65594 лв 0,00000 лв
ПОД "ТОПЛИНА" АД 1,35396 лв 1,36641 лв 1,38397 лв 0,00000 лв
"ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ" АД 1,64972 лв 1,53029 лв 1,56687 лв 0,00000 лв
* Стойностите на един дял на фондовете на всички дружества се изчисляват от 1 юли 2004 г.
Стойностите на един дял на фондовете на ПОД „Топлина” АД се изчисляват от 21 март 2007 година.
Стойностите на един дял на Доброволен пенсионен фонд по професионални схеми на ПОК „ДСК – Родина” се изчисляват от 25 юни 2008 г.
Стойностите на един дял на Универсален пенсионен фонд на „Пенсионноосигурителен институт” АД се изчисляват от 4 декември 2008 г.
Стойностите на един дял на Доброволен пенсионен фонд на "Пенсионноосигурителен институт" АД се изчисляват от 16 януари 2009 г.
Стойностите на един дял на Професионален пенсионен фонд на "Пенсионноосигурителен институт" АД се изчисляват от 29 януари 2009 г.
На посочените дати стойността на един дял е равна на 1(един) лев.


Изберете дата, за която желаете да визуализирате
стойността на един дял.
6 Февруари 2019
П В С Ч П С Н
5 28 29 30 31 1

2

3

6 4 5 6 7 8

9

10

7 11 12 13 14 15

16

17

8 18 19 20 21 22

23

24

9 25 26 27 28 1

2

3

10

4

5 6 7 8

9

10

Разработено от: Виниз Софт ®