стойност за 1 дял  |    ППФ  |    УПФ  |    ДПФ  |    ДПФПС  |    доходност  |    информация  | 


Информация за стойностите на 1 дял на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване

Стойност на един дял за
06.2.2018 г.
ПОД ДПФ ППФ УПФ ДПФПС
ПОК "ДОВЕРИЕ" АД 1,83859 лв 1,76750 лв 1,72575 лв 0,00000 лв
ПОК "СЪГЛАСИЕ" АД 1,95848 лв 1,87518 лв 1,94579 лв 0,00000 лв
ПОК "ДСК - РОДИНА" АД 1,86216 лв 1,65720 лв 1,70257 лв 1,51769 лв
ПОД "АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ" АД 1,62006 лв 1,54066 лв 1,54490 лв 0,00000 лв
„ЕН ЕН ПОД” ЕАД 1,86502 лв 1,77239 лв 1,73016 лв 0,00000 лв
ПОАД "ЦКБ-СИЛА" АД 1,76310 лв 1,85312 лв 1,88452 лв 0,00000 лв
"ПОД - БЪДЕЩЕ" АД 1,04166 лв 1,45357 лв 1,52774 лв 0,00000 лв
ИНДЕКС (VOLIDEX, PROFIDEX, UNIDEX) 1,78550 лв 1,61833 лв 1,68629 лв 0,00000 лв
ПОД "ТОПЛИНА" АД 1,35152 лв 1,36537 лв 1,37843 лв 0,00000 лв
"ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ" АД 1,75559 лв 1,56874 лв 1,59950 лв 0,00000 лв
* Стойностите на един дял на фондовете на всички дружества се изчисляват от 1 юли 2004 г.
Стойностите на един дял на фондовете на ПОД „Топлина” АД се изчисляват от 21 март 2007 година.
Стойностите на един дял на Доброволен пенсионен фонд по професионални схеми на ПОК „ДСК – Родина” се изчисляват от 25 юни 2008 г.
Стойностите на един дял на Универсален пенсионен фонд на „Пенсионноосигурителен институт” АД се изчисляват от 4 декември 2008 г.
Стойностите на един дял на Доброволен пенсионен фонд на "Пенсионноосигурителен институт" АД се изчисляват от 16 януари 2009 г.
Стойностите на един дял на Професионален пенсионен фонд на "Пенсионноосигурителен институт" АД се изчисляват от 29 януари 2009 г.
На посочените дати стойността на един дял е равна на 1(един) лев.


Изберете дата, за която желаете да визуализирате
стойността на един дял.
6 Февруари 2018
П В С Ч П С Н
5 29 30 31 1 2

3

4

6 5 6 7 8 9

10

11

7 12 13 14 15 16

17

18

8 19 20 21 22 23

24

25

9 26 27 28 1 2

3

4

10

5

6 7 8 9

10

11

Разработено от: Виниз Софт ®