стойност за 1 дял  |    ППФ  |    УПФ  |    ДПФ  |    ДПФПС  |    доходност  |    информация  | 


Информация за стойностите на 1 дял на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване

Стойност на един дял за
06.12.2017 г.
ПОД ДПФ ППФ УПФ ДПФПС
ПОК "ДОВЕРИЕ" АД 1,85511 лв 1,78660 лв 1,74496 лв 0,00000 лв
ПОК "СЪГЛАСИЕ" АД 1,93086 лв 1,87312 лв 1,93749 лв 0,00000 лв
ПОК "ДСК - РОДИНА" АД 1,85906 лв 1,65836 лв 1,70313 лв 1,51443 лв
ПОД "АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ" АД 1,62619 лв 1,54464 лв 1,54999 лв 0,00000 лв
„ЕН ЕН ПОД” ЕАД 1,87140 лв 1,78209 лв 1,73793 лв 0,00000 лв
ПОАД "ЦКБ-СИЛА" АД 1,76861 лв 1,86218 лв 1,88849 лв 0,00000 лв
"ПОД - БЪДЕЩЕ" АД 1,02437 лв 1,43903 лв 1,51394 лв 0,00000 лв
ИНДЕКС (VOLIDEX, PROFIDEX, UNIDEX) 1,78718 лв 1,62524 лв 1,69162 лв 0,00000 лв
ПОД "ТОПЛИНА" АД 1,34477 лв 1,36521 лв 1,38017 лв 0,00000 лв
"ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ" АД 1,74386 лв 1,57074 лв 1,60161 лв 0,00000 лв
* Стойностите на един дял на фондовете на всички дружества се изчисляват от 1 юли 2004 г.
Стойностите на един дял на фондовете на ПОД „Топлина” АД се изчисляват от 21 март 2007 година.
Стойностите на един дял на Доброволен пенсионен фонд по професионални схеми на ПОК „ДСК – Родина” се изчисляват от 25 юни 2008 г.
Стойностите на един дял на Универсален пенсионен фонд на „Пенсионноосигурителен институт” АД се изчисляват от 4 декември 2008 г.
Стойностите на един дял на Доброволен пенсионен фонд на "Пенсионноосигурителен институт" АД се изчисляват от 16 януари 2009 г.
Стойностите на един дял на Професионален пенсионен фонд на "Пенсионноосигурителен институт" АД се изчисляват от 29 януари 2009 г.
На посочените дати стойността на един дял е равна на 1(един) лев.


Изберете дата, за която желаете да визуализирате
стойността на един дял.
6 Декември 2017
П В С Ч П С Н
48 27 28 29 30 1

2

3

49 4 5 6 7 8

9

10

50 11 12 13 14 15

16

17

51 18 19 20 21 22

23

24

52

25

26

27

28 29

30

31

1

1

2 3 4 5

6

7

Разработено от: Виниз Софт ®